1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-23] Sussi Wetterlin ny vd för Basta
Pressmeddelande | 2014-09-23

Sussi Wetterlin ny vd för Basta

Sussi Wetterlin blir ny vd för Basta. Hon efterträder Per Löfgren som blir hållbarhetschef på JM. Basta är ett etablerat system på marknaden för att bygg- och anläggningssektorn ska nå målet om ett giftfritt byggande. Idag finns närmare 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Sussi Wetterlin kommer närmast från Akzo Nobel Casco Adhesives där hon redan 1992 började arbeta med hälso-, säkerhets- och miljöfrågor. Sedan dess har hon haft en rad olika marknads- och försäljnings-relaterade befattningar inom företaget. De senaste tio åren som försäljningschef för Träindustrilim Europa och som ansvarig för Östeuropa med fokus på tillväxtmarknader. Hon har en bakgrund som toxikolog och organisk kemist. 

– I min roll som vd för Basta ser jag en möjlighet att kombinera min miljöbakgrund med min långa erfarenhet inom marknad och försäljning. Behovet av professionella system för att säkra ett hållbart byggande är stort och Basta med sina vetenskapligt baserade kriterier har en hög trovärdighet. Det känns mycket motiverande att vara med och ytterligare utveckla ett system med mycket potential, där användarvänlighet och en helhetssyn på de olika intressenternas behov kommer att vara högt prioriterat, säger Sussi Wetterlin.

– Vi är väldigt glada över att ha Sussi Wetterlin på plats som vd för Basta. Vi ser fram emot att få ta del av hennes gedigna affärs- och marknadskompetens och förståelse för hur kundernas miljökrav påverkar materialindustrin, men också hur miljökraven kan fungera ihop med andra krav, säger Anna Jarnehammar, styrelseordförande i Basta och enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Med lång erfarenhet från materialindustrin och kompetens inom kemi och toxikologi har Sussi Wetterlin mycket goda förutsättningar att stärka Bastas roll som verktyg för att hantera kemikaliekrav på bygg- och anläggningsprodukter, säger Maria Brogren, styrelseledamot i Basta och energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

För mer information kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 6 682
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76
Maria Brogren, maria.brogren@sverigesbyggindustrier.se, tel. 0761-36 09 10

Om Basta. IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier äger det gemensamma bolaget BASTAonline AB, som är ett icke-vinstdrivet bolag. Basta-systemets utgångspunkt är att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat system för leverantörsbedömning med fokus på kemiskt innehåll av bygg-och anläggningsprodukter. Systemet består av 1) kriterier för kemiskt innehåll baserat på vetenskapliga underlag och Reach-förordningen 2) kvalitetskrav på leverantörer rörande kompetens och rutiner för en kontinuerlig kontroll av sina produkter samt 3) ett fritt tillgängligt produktregister för leverantörernas kunder som vill verifiera att de produkter som används klarar uppställda kriterier på utfasning av särskilt farliga ämnen.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev