1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Utbildning inom cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn
Flera hjälmar i olika färger

Utbildning och andra tjänster: Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte har visat sig vara viktiga framgångsfaktorer för att få till ett ökat cirkulärt byggande och återbruk.

IVL Svenska Miljöinstitutet har lång erfarenhet av utvecklings- och innovationsprojekt och uppdrag kring cirkulärt byggande och återbruk. IVL leder den nationella samverkansarenan CCBuild och håller löpande utbildningar i Cirkulärt byggande och återbruk för branschorganisationerna Byggföretagen och Fastighetsägarna.

Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram flera olika föreläsningar, utbildningar och andra tjänster som stöttar detta kunskapsbyggande. Nu erbjuder vi möjligheten att anlita våra experter för att stötta er omställning till mer cirkulärt byggande.

IVL har utöver dessa tjänster till fast pris möjlighet och kunskap att ta fram fler utbildningar, workshops och föreläsningar riktade mot specifika målgrupper. Vi kan även ordna fördjupningskurser om exempelvis inventering för återbruk eller hur man beräknar återbrukets klimateffekt.

Mer information och bokning

Kontakta Johanna Andersson för mer information och bokning av utbildning.

Vi erbjuder även utbildningar med individuell anmälan

Här nedan ser du se vilka utbildningar inom cirkulärt byggande som du just nu kan anmäla dig till.