1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-04-11] Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter
Nyhet | 2024-04-11
En fastighet under konstruktion

Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter

Hur ska EU:s taxonomi tillämpas i byggbranschen? IVL:s dotterbolag Basta har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk utrett frågan och lanserar nu en vägledning som stöd för hur företagen ska bedöma om byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.

– Vår ambition är att stötta bygg- och anläggningsbranschen att bli mer hållbar, och där ser vi att arbetet med taxonomin kan få stor betydelse, säger Pehr Hård, vd för Basta.

I taxonomin finns krav på byggmaterial kopplat till kemiskt innehåll och utsläpp. Basta har det senaste året lett en arbetsgrupp inom Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk som har tagit fram ett förhållningssätt för hur en produkt ska bedömas för att se om den uppfyller kraven. Nu är arbetet klart och ett tolkningsdokument har publicerats på Byggföretagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommer inom kort publiceras på Fastighetsägarnas webbplats. En förklaring finns även på Bastas sida, EU:s taxonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Det som gäller framöver är att alla byggprodukter måste uppfylla kraven gällande kemiskt innehåll för att efterleva taxonomin. Vissa produkter som används inomhus måste även uppfylla emissionskraven, säger Pehr Hård.

För att hantera kraven har Basta-systemet utökats, bland annat med nya kriterier för hälso- och miljöfarlighet, och kring utsläpp av formaldehyd och cancerframkallande organiska föreningar. Basta har även utvecklat sin databas och artikelkort för att göra det enkelt för företagen att bedöma och redovisa om deras produkter uppfyller taxonomins krav.

– EU:s taxonomi är viktig för materialleverantörer eftersom den ställer krav på att deras produkter bidrar till hållbar utveckling och inte skadar miljön eller människors hälsa. Genom att följa Basta-systemet kan materialleverantörer visa att de uppfyller taxonomins kriterier, säger Pehr Hård.

Läs mer på webbsidan bastaonline.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Pehr Hård, pehr.hard@ivl.se, tel. 010-788 69 18

EU:s tax­o­nomi är en ny lag­stift­ning och ett klas­si­fi­ce­rings­sy­stem för håll­bar verk­sam­het. Syf­tet är att in­fö­ra ge­men­sam­ma de­fi­ni­tio­ner av vad som är håll­bart, och på så sätt un­der­lät­ta för in­ve­ste­ra­re att göra håll­ba­ra in­ve­ste­ring­ar i Eu­ropa. Taxonomin är också ett verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev