1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Ekodesign i produktutveckling
Wooden figures of people are lying on a white background. Social network. Business. The concept of human resources management. Headhunters. Search for people to work. The search for the second half.

Ekodesign i produktutveckling

Ekodesign innebär att den totala miljöpåverkan av en produkts hela livscykel minimeras redan från designstadiet. IVL stöttar dig med att införa och vidareutveckla ekodesign i produktutveckling.

Ekodesign vävs in i produktutvecklingsprocessen på ett användarvänligt sätt. Vi stöttar industrier och andra företag i utvecklingen av mer hållbara och cirkulära produkter och tjänster. Tillvägagångssättet anpassas efter företagets unika behov.

Vi hjälper dig med att:

  • Kartlägga miljöaspekter som bör inkluderas i produktutvecklingen
  • Ta fram och vidareutveckla verktyg för ekodesign
  • Bistå produktutvecklare med expertis inom miljö- och resursområdet