1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Nettonollutsläpp av klimatgaser
Lätta moln på en blå solig himmel

Nettonollutsläpp av klimatgaser

Uppnå minusutsläpp av klimatgaser med systemtänkande och hållbarhet i fokus. IVL hjälper dig att ta fram och utvärdera lösningar.

Sveriges mål 2045 är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Detta kräver kraftfulla åtgärder för utsläppsminskning kompletterat med lösningar som kan ge negativa utsläpp. Det finns många lösningar för utsläppsminskning och minusutsläpp som gör det möjligt att minska ditt företags klimatpåverkan.

Vi hjälper dig att ta fram lösningar och utvärdera olika alternativ ur ett systemperspektiv så att de verkligen är långsiktigt klimatsmarta och hållbara.

Vi hjälper dig med att:

  • Hitta de mest lämpliga, hållbara och klimatsmarta alternativen för ökad fossilfrihet
  • Implementera lösningar för fossilfri energiomvandling
  • Utveckla lösningar för minusutsläpp och ge råd om vilka alternativ som kan passa just ditt företag, samt analysera lösningarna ur klimat- och hållbarhetsperspektiv