1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Analys av produkter och material
Analys av  ämnen i provrör

Analys av produkter och material

IVL analyserar kemiska komponenter i produkter och material samt deras utsläpp till den omgivande miljön.

I analyserna ingår både äldre kända miljögifter och nya ersättningskemikalier i produkterna och materialen. Det kan vara mjukgörare som DEHP och DINCH i plastmattor, flamskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och organofosfater, PFOS och andra PFAS-ämnen i konsumtionsprodukter, Bisfenol-A och relaterade ämnen i rörledningar, eller flyktiga ämnen som frisätts från olika material.

Vi analyserar även vilka utsläpp en produkt eller ett material har och vilka hälso- och miljöeffekterna är. Nya analysmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta utvecklingen inom olika områden, bland annat med hjälp av ”non-target”-analyser, där man inte på förhand har valt ut vilka ämnen som ska bestämmas.

Analyserna och testerna görs i våra analyslaboratorium och skräddarsys för dina behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Analys av nedbrytningsprodukter och metaboliter av en rad olika substanser
  • Analys av emissioner från produkter och material, bland annat av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compound)
  • Analys av ämnen och i luft, damm, avloppsvatten, vatten, mark och sediment, biologiska prover, livsmedel och humanprover

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.