1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-15] På SWIC utvecklas framtidens vattenrening
Reportage | 2024-01-15
Närbild på hand som håller ett smalt, mjukt, vitt plaströr. I bakgrunden en mängd sådana vertikala rör.

Med hjälp av så kallade ”spagettimembran” av plast kan Stockholm Vatten minska sin användning av kemikalier vid rening av avloppsvatten. (Foto: IVL)

På SWIC utvecklas framtidens vattenrening

I Stockholm finns en unik anläggning som utvecklar nya lösningar för cirkulär vattenhantering och resursutvinning: SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH och används både för forskning och som test- och pilotanläggning för näringsliv och andra parter.

Det är många rör, metallbehållare och instrument som ska hamna på rätt plats när man flyttar en forskningsanläggning för avloppsvatten. SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, höll tidigare till på Henriksdalsberget men finns numera på Loudden, strax intill Frihamnen i Stockholm.

Verksamheten har pågått sedan 2008 under namnet Hammarby Sjöstadsverk och har nu flyttat till ett före detta kommunalt avlopps­reningsverk, hyrt av Stockholm Vatten och avfall, som nu är kompletterat med en nybyggd processhall. Under våren blir det invigning på Loudden med särskilt inbjudna gäster.

Öl av återvunnet avloppsvatten

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. Testanläggningen SWIC utvecklar tekniker för att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Arbetet är inriktat på att åstadkomma mer energi- och resurseffektiv rening, minska utsläppen av växthusgaser och ta tillvara alla värdefulla resurser som finns i avloppsvatten.

– Vi vill bidra till att avloppsvatten ses som en råvara – för näringsämnen, energi och inte minst vatten för återanvändning, säger IVL:s medarbetare Mayumi Narongin-Fujikawa, koordinator för SWIC.

Ett exempel är ölet PU:REST, Sveriges första öl bryggt på återvunnet avloppsvatten. Det tillverkades 2018 tack vare ett samarbete mellan IVL, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige för att få fler att upptäcka att avancerad vattenrening är en del av lösningen på världens vattenbehov.

I förgrunden en svarthårig kvinna som lutar sig mot ett räcke och tittar in i kameran, i bakgrunden en processhall under uppbyggnad med rör och behållare i metall.

– Vår nya testanläggning är en unik plats för samarbete mellan forskare, företag och avloppsreningsverk, säger koordinatorn Mayumi Narongin-Fujikawa, här i den nybyggda processhallen på SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre på Loudden i Stockholm. (Foto: IVL)

Pilotstudier på plats eller hos kunden

Allt arbete på SWIC sker med hjälp av utrustning i laboratorie- eller pilotskala, så här finns inga stora dammar med vatten som på andra reningsverk. Men SWIC har ändå tillgång till kommunalt avloppsvatten för sina tester.

– Våra kunder kan även skicka hit ett par kubikmeter avloppsvatten som vi testar med olika typer av reningstekniker i pilotanläggningar. Tack vare det kan vi få fram realistiska resultat till rimliga kostnader, säger Mayumi Narongin-Fujikawa.

Medarbetarna på SWIC kan också bygga en mobil pilotanläggning inuti en container som transporteras till exempelvis en kommun som behöver testa nya processer på sitt lokala vatten. En annan möjlighet är att kunderna skickar så lite som fem liter vatten eller slam för en studie i laboratorieskala på SWIC.

Spagettimembran renar vattnet

Inne i den nybyggda processhallen på SWIC står en metallställning med något som liknar ett par meter långa spagetti. Det är tunna ihåliga plastslangar från en membranbioreaktor (MBR), en teknik som SWIC har arbetat med under många år tillsammans med Stockholm Vatten och avfall. Tack vare MBR-tekniken går det att hantera skärpta reningskrav och ökad belastning på reningsverken.

– Membranen separerar det biologiska slammet från vattnet och gör det helt fritt från partiklar. Därför går det lättare att rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester. Genom att optimera MBR-processen kan vi bidra till att Stockholm Vatten och avfall inte behöver använda så mycket kemikalier vid sin rening av avloppsvatten, berättar Mayumi Narongin-Fujikawa.

Utbildar framtidens vattenforskare

SWIC är också en plattform för grund- och vidareutbildning inom vattenområdet genom labbkurser, examensarbeten och doktorandarbeten för studenter och praktik för blivande driftingenjörer. Experter och ansvariga inom vattenrening kommer hit på studiebesök, inte minst många internationella delegationer.

Anläggningen används i både nationella och internationella forskningsprojekt och är en unik plats för samarbete mellan forskare, företag och avloppsreningsverk.

Läs mer om SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre Länk till annan webbplats.

Följ det löpande arbetet via SWIC:s LinkedIn-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Mayumi Narongin-Fujikawa, mayumi.narongin@ivl.se, telefon 010-788 65 96

Prenumerera på våra nyhetsbrev