1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-27] Satsning på vätgas och ökad cirkularitet i Västerbottens metallindustri
Pressmeddelande | 2023-10-27
Järnmalmståg passerar med rörelseoskärpa i fjälllandskapet i norra Sverige.

Satsning på vätgas och ökad cirkularitet i Västerbottens metallindustri

Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning har beviljat 24 miljoner kronor för att utveckla en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten. Projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka förutsättningarna för ökad produktion och användning av vätgas, samt hur en ökad cirkularitet kan minska mängden avfall och klimatpåverkan från gruv- och metallindustrin i Västerbotten.

Projektet genomförs i nära samverkan med Luleå tekniska universitet, Swerim och flera regionala aktörer.

– Syftet är att bidra med ny kunskap och förståelse för vilka möjligheter och utvecklingsvägar det finns för en mer effektiv resursanvändning och ökad hållbarhet i värdekedjorna för metaller, säger Karin Ågren, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med tillgångar på skog, metaller, mineraler och energi är Västerbotten en attraktiv region i klimatomställningen och investeringarna i grön teknik och industri sker med full kraft. Det skapar affärsmöjligheter men innebär samtidigt utmaningar, exempelvis inom energiområdet där det behövs nya sätt att arbeta klimatsmart. Projektet ska därför kartlägga vilken mängd vätgas som kan produceras i regionen i dag och i en nära framtid, samt vilken användning det finns för vätgas och vilka branscher som är aktuella för att ställa om.

– En ökad användning av vätgas kan vara ett viktigt bidrag i den klimatomställning som krävs för att minska de svenska växthusgasutsläppen, säger Karin Ågren.

Ett annat mål för projektet är att förbättra cirkulariteten och minska avfallsmängderna från gruv- och metallindustrin. De resurser som i dagsläget går till spillo från smältverk och gruvor ska kartläggas och nya användningsområden för dessa restflöden testas.

I ett av arbetspaketen som Luleå tekniska universitet leder kommer undersökningar att göras för att utveckla betongprodukter med så kallat gråberg som bas. Sverige är en av Europas stora metallproducenter och genererar cirka 120 miljoner ton gruvavfall varje år. Avfallet i form av gråberg som kommer från icke-järnhaltig gruvdrift tas i dagsläget bort och deponeras. Lagring av reaktivt avfall är en av de mest kritiska miljöutmaningarna för gruvindustrin och resulterar i stora mängder sulfat- och metallrikt slam som kräver speciell hantering.

Projektet kommer också att inkludera arbete inom gjuteriindustrin i Västerbotten. Vid tillverkning av gråjärn och segjärn används fossilt kol som legeringsmedel. I ett arbetspaket, lett av Swerim, kommer försök att genomföras med att ersätta det fossila kolet med förnybara kolkällor, det vill säga biokol. Digitala modeller kommer att tas fram för att visa olika scenarier och kartlägga de förändringar i material- och energiflöden som kommer av teknikskiftet från fossilt kol till biokol.

– IVL är mycket glada över det positiva projektbeslutet. Tillsammans med våra projektpartners kommer vi bidra till ökad kunskap om vätgasens betydelse och metallindustrins cirkulära flöden. Detta är centralt för att minska koldioxidutsläppen från metallindustrin men också för att stötta den regionala utvecklingen och den omställning som präglar Västerbotten och hela norra Sverige just nu, säger Aurora Pelli affärsutvecklingschef för IVL:s norra Sverige-kontor i Skellefteå.

För mer information, kontakta:
Karin Ågren, karin.agren@ivl.se tel. 076-146 37 18
Aurora Pelli, aurora.pelli@ivl.se, tel. 010-788 65 99

Vätgas och cirkularitet i Västerbottens metallindustri finansieras med 24 miljoner från Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning, som är en del av den europeiska gröna given. Det pågår till 2026 och är ett samverkansprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet och Swerim. Övriga projektpartners är Region Västerbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Boliden Mineral, Envigas, Norrlands Gjuteri och Kåge Gjutmek.

Läs mer om projektet på webbsidan: Hållbar metallindustri i Västerbotten Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev