1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-06-20] Pilotprojekt testar ny modell för tjänsteresor
Nyhet | 2024-06-20
En spårvagn trafikerar en gata i Stockholm

Pilotprojekt testar ny modell för tjänsteresor

Kommuner som byter ut sina minst använda bilar mot taxi och andra skjutstjänster får en rad samhällsnyttor på köpet; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det visade projektet Tjänsteskjuts som nu får en fortsättning med pilotstudier i Karlstad och enligt planen även i region Stockholm.

Det finns relativt många projekt som studerar effekter på privat bilanvändning, men få eller inga studerar effekter på tjänstebilar. I den här studien har vi tittat på när tjänsteskjuts är ett bättre alternativ än tjänstebil och nu ska vi se hur de här idéerna kan omsättas i praktiken, säger Fredrik Holm, mobilitetsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förstudien Tjänsteskjuts – ett nytt sätt att resa i tjänsten, identifierade bland annat vilka digitala lösningar som krävs för att en kommun ska kunna ersätta tjänstebilar med andra lösningar som taxi eller andra skjutstjänster. Konceptet bedömdes ha så stor potential att man nu går vidare med pilotstudier. I höst drar det igång i Karlstad kommun och till våren förhoppningsvis även i region Stockholm. Deltar gör också Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet som ska se till att kunskap och erfarenheter från projektet sprids till fler kommuner och till taxibranschen.

– Det vi vill uppnå är ett mer effektivt nyttjande av fordon och gaturum. Färre bilar på vägarna kan ge minskade utsläpp och minskat buller men idéen är också att sänka kostnaderna för kommunerna och stärka den lokala arbetsmarknaden. Till exempel kan det skapa nya och vettiga instegsjobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att skattepengarna på så vis återinvesteras i den lokala ekonomin i stället för i import av nya fordon, säger Fredrik Holm.

För mer information, kontakta:
Fredrik Holm, fredrik.holm@ivl.se tel. 010-788 66 94

Studien Tjänsteskjuts 2.0 koordineras av IVL och utförs tillsammans med Karlstads kommun och region Stockholm, Svenska Taxiförbundet och Klimatkommunerna. Finansiärer är Vinnova och Drive Sweden som är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Drive Sweden driver på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev