1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-06-01] Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval
Pressmeddelande | 2023-06-01

Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval

Nu blir det enklare att se och förstå en produkts miljöpåverkan. Basta som arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningssektorn lanserar en ny hemsida och omarbetade kriterier som ska förenkla arbetet med att bedöma och registrera bygg- och anläggningsprodukter.

– Vi vill ge företagen verktyg och stöd i arbetet med att fasa ut farliga ämnen från deras produkter och vi är övertygade om att den här omarbetningen kommer att vara en stor hjälp i det arbetet, säger Pehr Hård, vd för IVL:s dotterbolag Basta Online.

Omarbetningen innebär att kriterierna i Bastas system för olika betygsnivåer nu kommer att finnas i ett gemensamt kriteriedokument. Även kriterier kopplade till cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter och emissioner lyfts in i dokumentet.

Förutom att underlätta arbetet med att bedöma och registrera artiklar kommer det också att bli enklare att se hur artiklarna i Bastas system klarar kravställningar i andra miljöcertifieringssystem som till exempel Miljöbyggnad, BREEAM eller från Trafikverket.

För att bättre lyfta fram både anslutna företag och registrerade artiklar har också en ny hemsida tagits fram, där företagen och varje enskild artikel får en egen sida.

– Där kommer vi visa upp information om artikeln, vilket betyg som erhållits och vilka kriterier som uppfylls. På så sätt kan företagen hänvisa sina kunder eller intressenter till en artikels unika sida och visa informationen som de behöver, utan krav på inloggning, säger Pehr Hård.

Läs mer på Bastas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Pehr Hård, pehr.hard@ivl.se tel. 010-788 69 18

Basta driver en av samhällsbyggnadsbranschens största digitala databaser med miljövärderade bygg- och anläggningsprodukter. Idag är närmare 500 svenska och internationella företag anslutna till systemet och i databasen finns över 180 000 registrerade produkter.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev