1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-19] 80 miljoner till nytt klimatpolitiskt program
Pressmeddelande | 2016-12-19

80 miljoner till nytt klimatpolitiskt program

Med 80 miljoner kronor i ryggen ska Mistras nya klimatpolitiska program, Mistra Carbon Exit, ta sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet och bildar tillsammans med Chalmers och ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer ett starkt konsortium. Fokus är på tre områden: bostäder, transporter och transportinfrastruktur.

– Vi är mycket glada och hedrade att Mistra ger oss förtroendet att genomföra det här programmet. Satsningen ligger helt rätt i tiden. I och med Parisavtalet har världens länder ställt sig bakom att begränsa den globala temperaturhöjningen till väl under två grader. Nu är det dags att gå från ord till handling. Sverige står inför en genomgripande transformation av samhället mot en klimatneutral ekonomi. Mistra Carbon Exit kommer att visa hur den transformationen kan se ut, säger Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är en av Mistras största satsningar hittills på ett enskilt program. Mistra Carbon Exit har ambitionen att bidra till klimatneutrala produkter och tjänster. Det handlar dels om nya tekniska lösningar, dels om att utveckla styrmedel och affärsmodeller. Programmet ska föreslå hur svensk industri kan ställas om för att vi ska klara målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, senast 2045.

För att göra detta kommer man arbeta med sektoröverskridande analyser av försörjningskedjor för byggnader, transporter och transportinfrastruktur. Tillsammans svarar dessa för 75 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

– Vi vill visa hur Sverige och svenska företag kan bli föregångare i att tillhandahålla produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp som efterfrågas på en global marknad, säger Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers.

Så här kommenterar Mistra forskningsprogrammet: – Satsningen ska stödja såväl Sveriges internationella åtaganden enligt Parisavtalet som nationella klimatmål, i syfte att få ner samhällets utsläpp av koldioxid, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd. Vår förhoppning är att det ska leda till konkreta tekniska lösningar, men också komma med nya förslag på hur samhälle och myndigheter med styrmedel och andra åtgärder kan uppnå tydliga resultat.

– Det är en stark grupp akademiska organisationer, flera av dem har också deltagit i Mistras tidigare klimatforskning. En annan styrka med förslaget, som styrelsen betonade i sitt beslut, var helhetsgreppet, att man inkluderar flera samhällssektorer i forskningen, säger Thomas Nilsson, ansvarig för programmet på Mistra.

Med en total budget på 80 miljoner kronor över fyra år – där Mistra står för 56 miljoner kronor och medverkande organisationer står för resterande 24 miljoner kronor – är det en av stiftelsens största satsningar hittills på ett enskilt program. Programmet kommer att starta under våren 2017 och löpa under fyra år.

För mer information, kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57
Filip Johnsson, filip.johnsson@chalmers.se, tel. 031-772 14 49

Partners i Mistra Carbon Exit är IVL Svenska Miljöinstitutet (programvärd), Chalmers institution för Energi och miljö, avdelningarna Energiteknik och Fysisk Resursteori, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, KTH, SDSN-NE, Resources for the Future i Washington DC, Centre for European Policy Studies i Bryssel samt DIW German Institute for Economic Research i Berlin; samt ett 20-tal andra organisationer – Trafikverket, Volvo Cars, Volvo AB, Cementa, JM, NCC, Skanska, Thomas Betong, A-Betong, Voesalpine, Outukumpu, Stena metall, Fortum, Göteborg Energi, Energiforsk, Danske Bank, Västra Götalandsregionen, Uppsala kommun, Hagainitiativet, Fores, Naturvårdsverket och California Air Resources Board.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev