1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-05-27] Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa
Nyhet | 2024-05-27
Blurred trees framing the photo of multiple apartments in different colors, a crane centered in front of the houses.

Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa

IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

– Det är positivt att gränsvärden införs men att de måste vara mer ambitiösa än de som Boverket föreslagit för att driva förändring och den omställning som krävs, säger Åsa Thrysin, expert på hållbart byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL:s bedömning är att den teknik och kunskap som krävs för att klara av mer ambitiösa gränsvärden redan finns och att hårdare krav efterfrågas av många aktörer i branschen.

– Bygg- och fastighetssektorn är helt enkelt redo att ta sig an utmaningen och de klimatförbättrade produktalternativen som många tillverkare nu erbjuder behöver marknadsefterfrågan. Detta speglas även i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn där mål om halvering av sektorns klimatpåverkan är satt till år 2030 och nettonollutsläpp 2045, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL anser att gränsvärden måste införas snarast då Sverige samt bygg- och fastighetsbranschen redan ligger efter i klimatomställningen. Om nivåerna på gränsvärden införs enligt förslaget anser IVL att gränsvärdena måste skärpas tidigare än efter fem år. Skärpningen måste sättas i linje med en vetenskapligt baserad minskningstakt.

I remissvaret lyfter IVL också att klimatdeklarationen borde inkludera fler byggprojekt än endast nyproduktion, till exempel renoverings- och ombyggnationsprojekt. Cirka 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn kommer från renovering, om- och tillbyggnad i dagsläget.

– Om det totala utsläppet av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn ska minska måste lagstiftningen också omfatta renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt, säger Pelle Beckman, verksamhetsledare för Byggsektorns Miljöberäkningsplattform, IVL:s digitala tjänster för klimatberäkningar.

Läs hela remissvaret på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Åsa Thrysin, asa.thrysin@ivl.se, tel. 010-788 68 87

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev