1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-03-20] Cirkulära flöden behövs för att möta behovet av metaller och mineral
Nyhet | 2024-03-20
solar panels with wind turbine and sunset .concept power energy in nature

Cirkulära flöden behövs för att möta behovet av metaller och mineral

Avfall nyttjas i alltför liten utsträckning som en resurs för att bidra till hållbar och säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Det är en av slutsatserna i en IVA-rapport som publiceras idag.

– Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer kräva enorma mängder kritiska metaller och mineral. Ökad återvinning från uttjänta produkter är en viktig pusselbit för att klara den utmaningen, säger Christian Junestedt, expert på kritiska råmaterial på IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltagit i IVA:s arbetsgrupp ”Cirkulära flöden” som nu presenterar sin rapport.

Idag återvinner vi bara en liten del av alla de kritiska metaller och mineral som behövs för att bland annat tillverka elbilar, solceller och vindkraftverk. Efterfrågan beräknas samtidigt mångdubblas om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Rapporten konstaterar att vi kan återanvända och återvinna mer, men för att göra det behövs nya långsiktiga spelregler som främjar cirkularitet. Idag saknas det incitament, infrastruktur och kunskap för att verkligen ta vara på använda produkter och slutligen materialåtervinna alla ingående metaller. Många produkter är idag krångliga att plocka isär och därmed svåra att laga eller separera i rena fraktioner inför materialåtervinning. Det saknas också möjligheter för återvinningsbolag att samla större volymer avfall och därigenom få en mer kostnadseffektiv materialåtervinning.

– Det behöver bli mer lönsamt för producenter att satsa på en design som underlättar cirkularitet. Detta är en av flera viktiga åtgärder som behöver komma på plats för att öka materialåtervinning av kritiska metaller och mineral, säger Mikael Dahlgren, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen.

Rapporten är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval för metaller och mineral. Huvudfrågan har varit hur Sverige och Europa på ett hållbart och långsiktigt sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral. I rapporten deltar några av Sveriges främsta experter inom området och presenterar åtgärdsförslag för att stärka cirkulära material- och produktflöden med fokus på kritiska metaller och mineral.

Läs mer om rekommendationerna och ladda ner rapporten Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapporten presenteras på IVA:s seminarium den 20 mars kl. 16.00 då rapporten diskuteras av ledande experter på området och en panel med riksdagsledamöter – seminariet sänds även digitalt och går att titta på i efterhand. Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Christian Junestedt, christian.junestedt@ivl.se, tel. 010-788 66 56

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev