1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-26] Tung EU-delegation besökte Kristineberg Center
Nyhet | 2023-05-26
Anna-Sara Krång berättar om Kristineberg center för besökare

Anna-Sara Krång berättar om Kristinebergs forskning för Coreper I.

Tung EU-delegation besökte Kristineberg Center

Inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet besökte under fredagen den ständiga representationen av EU-ambassadörer, den så kallade Coreper I, den marina forskningsstationen Kristineberg Center. IVL:s Anna-Sara Krång berättade om den forskning IVL bedriver på stationen och demonstrerade pågående forskning om strandskräp.

– Vi vill ju att den kunskap vi tar fram gör skillnad och att den når även beslutsfattare i Bryssel. Vi fick visa upp den bredd av forskning som bedrivs av olika aktörer här på stationen, från försurning och övergödning till restaurering av ålgräsängar och avsaltning. Och det var ändå bara ett axplock, säger Anna-Sara Krång, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Coreper I består av permanenta ambassadörer från samtliga EU-länder. Var sjätte månad besöker Coreper I det nuvarande EU-ordförandelandet tillsammans med det så kallade Mertensrådet för att få en djupare inblick i frågor som ligger i linje med det arbete de bedriver. Det kan handla om klimatfrågor, fiskerinäringen, innovation och industri.

– Jag tror att det är jätteviktigt att komma ut på plats. Det den här gruppen får se och höra under de här resorna fastnar på ett annat sätt. Det ger mycket mer än en policy brief, säger Johan Krabb, Mertensråd för Sverige vid Coreper I.

Att just Kristineberg Center blev ett av stoppen under den tre dagar långa resan beror framför allt på att Sverige ville visa upp exempel på framstående forskning på miljöområdet, men också att visa möjligheterna med samverkan mellan forskning och näringsliv.

– Det var en engagerad grupp och de ställde väldigt relevanta frågor. Flera av dem uttryckte att det de fick se här var mitt i prick för de frågor som de har på sitt bord just nu, inte minst inom plastområdet, säger Anna-Sara Krång.

Läs mer om projektet Från strandskräp till mikroplast som Anna-Sara Krång arbetar med.

För mer information, kontakta:
Anna-Sara Krång, tel: 010-7886912, e-post: anna-sara.krang@ivl.se

Om Coreper

 

Coreper består av varje EU-lands så kallade ständiga representant, som är landets EU-ambassadör och ska företräda sin regerings uppfattning. Coreper I förbereder arbetet i olika rådskonstellationer, bland annat jordbruk, fiske, miljö och utbildning.

Arbetet i Coreper I förbereds av Mertensgruppen. Corepers uppdrag är att samordna och förbereda rådskonstellationernas arbete, se till att EU:s politik är konsekvent, samt utarbeta överenskommelser och kompromisser som sedan läggs fram för beslut i rådet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev