1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-04-03] Golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp – ny metod visar hur
Nyhet | 2023-04-03

Golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp – ny metod visar hur

Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. Som en del i att minska klimatpåverkan och nå målet om netto nollutsläpp till 2045 har Golvbranschen, GBR, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en metod för att beräkna utsläppen i branschen, både från dess produkter och tjänster.

– Vi har tagit fram en klimatberäkningsmetod som är tillämpbar för branscher som omfattar produkter och tjänster, och Golvbranschens medlemmar har ingått som fallstudie för att testa metoden i praktiken. Som en del av det har vi tittat på vad det finns för potential att sänka klimatutsläppen för golvbranschen som helhet och tagit fram förslag på fokusområden till branschens klimatfärdplan, säger Filip Sandkvist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet är en del av Golvbranschens, GBR:s, arbete med att formulera en klimatfärdplan och ska hjälpa företag och beställare att göra smarta klimatval när det gäller golvmaterial och installationer. Byggbranschen står för cirka en femtedel av samhällets klimatpåverkan varav cirka hälften kommer från materialanvändning. Golvbranschen har som mål att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045 och för att nå dit det behöver utsläppen i första steget kartläggas.

Baserat på klimatberäkningen som IVL har tagit fram står avfallshanteringen av ytskikt, som sker genom förbränning, för golvbranschens största klimatpåverkan, följt av materialtillverkning och tredjepartsleveranser. Tredjepartstransporter är som regel längre transportsträckor än entreprenörernas transporter, då materialtillverkning ofta sker ute i Europa.

– Eftersom klimatpåverkan från produktskedet och förbränning står för en stor del av golvbranschens klimatpåverkan är det relevant med åtgärder riktade mot dessa områden. Det kan till exempel handla om klimatförbättrade material men även underhåll och renovering som gör att golven byts mer sällan. Det är också relevant med åtgärder riktade mot sänkt klimatpåverkan från transporter, som användning av alternativa drivmedel, säger Filip Sandkvist.

Ladda ner rapporten här. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Filip Sandkvist, filip.sandkvist@ivl.se, tel. 010-788 65 23

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev