1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-17] IVL leder utbildning om cirkulärt byggande och återbruk
Nyhet | 2020-06-17
Carina Loh Lindholm, IVL

IVL leder utbildning om cirkulärt byggande och återbruk

Återbruk är hett inom byggbranschen med ett stort utbud av webbinarier och workshoppar. Det är tydligt att många vill lära sig mer. Därför erbjuder IVL och Byggföretagen gemensamt en grundkurs i cirkulärt byggande och återbruk.

– Vi vill sprida kunskap om återbruk och cirkulärt byggande, eftersom vi ser att det är lösningen på flera stora utmaningar. Genom att tänka cirkulärt minskar vi både klimatpåverkan och resursförbrukningen i byggbranschen, säger Johanna Andersson på IVL, som är en av kursledarna.

Utbildningen Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn arrangeras av Byggbranschens utbildningscenter, BUC, som är en del av branschorganisationen Byggföretagen. Den är riktad mot byggentreprenörer, men är så generell att aktörer som arkitekter, fastighetsägare, konsulter och materialleverantörer har nytta av att delta. Fokus är på återbruk i praktiken och målet är att både de som arbetar i produktionen och på strategisk nivå ska lära sig det konkreta arbetet.

Stort intresse från byggbranschen

– Vi ser en stor efterfrågan från byggbranschen, många bolag vill utbilda sin personal i de här frågorna och vi är glada att nå ut till dem via BUC, säger Johanna Andersson.

Många av Byggföretagens medlemmar är intresserade av att delta i grundutbildningen, men även i de fördjupningskurser som kan följa. Den fördjupning som lockar mest, enligt en enkät, är hur man arbetar med inventering för återbruk. Många vill även lära sig mer om digitala verktyg och hur man beräknar återbrukets klimateffekt.

Fyra kurstillfällen under hösten

Kursen blir digital och första tillfället är 16 september, med ytterligare tre under hösten. Västra Götalandsregionen finansierar arbetet med att ta fram kursmaterial och utforma utbildningen.

– Vår plan är att ta fram fler kurser efter denna, även riktade mot fler målgrupper och inom de fördjupningar som är efterfrågade. Samverkansplattformen Centrum för cirkulärt byggande, som IVL leder, blir ett nav för kommande utbildningar, säger Carina Loh Lindholm på IVL, som både är kursledare och koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

Kurstillfällen under våren 2021

Under våren 2021 arrangeras flertalet utbildningar av BUC och kursleds av Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer och anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev