1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-07-06] Tolv miljoner till digital miljöövervakning
Nyhet | 2017-07-06

Tolv miljoner till digital miljöövervakning

Som en av åtta hubbar i Sverige beviljas projektet Luft och Vatten med Internet of Things tolv miljoner kronor från Vinnova för att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet som med hjälp av IoT och sensorer utvecklar ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer.

– Det känns väldigt positivt att vi får möjlighet att fortsätta den utvecklingsprocess som vi har påbörjat. Projektet kommer att spela en nyckelroll i Göteborgs utveckling och kommande samhällsinvesteringar. Satsningen passar väl in i kommunens digitaliseringsarbete med fokus på luft- och vattenkvalitet, säger Hung Nguyen, projektledare på Göteborgs Stad.

Åtta sensornoder som mäter halten av föroreningar är nu installerade och prövade på utvalda ställen i Göteborg. Ytterligare fyra är under utveckling. Data som dessa sensorer samlar in finns att ta del av på miljöväder.se.

– I första projektfasen har vi lagt stort arbete på att förbättra sensornoder och stabiliteten i den hårdvaruplattform som noderna är monterade i. Med nya medel kan vi fortsätta testa men också identifiera fler aktörer som är redo att använda systemet för bättre luft- och vattenkvalitet, säger Fredrik Hallgren, delprojektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet samlas Göteborgs Stads verksamheter och flera privata göteborgsbolag inom digitalisering och affärsutveckling för att implementera IoT för miljöövervakning av luft och dagvatten. Målet är att med effektivare verktyg skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa. För att nå stadens unga medborgare inleds ett samarbete med Universeum, som har en unik verksamhet där man genom lek lär ut kunskap.

– Genom att synliggöra naturvetenskap och teknik kopplat till vår egen påverkan på luft- och vattenkvalitet bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Här på Universeum vill vi väcka lusten till att själv vilja utforska och lära mer. Med kunskap och frågeställningar stimulerar vi kreativitet och innovativt tänkande, säger Ramiro Furentes, hållbarhetsansvarig på Universeum.

För mer information om projektet kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83
Hung Nguyen, hung.nguyen@miljo.goteborg.se, tel. 031-368 38 83

LoV-IoT finansieras med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram. I projektet deltar Göteborgs Stad (koordinator), IVL Svenska Miljöinstitutet, Talkpool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum, Acreo, Rise Interactive. Göteborgs Stad tillsammans med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago, Chile, är de som står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev