1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-02] Skolan vill tala Miljöväder
Nyhet | 2016-12-02

Skolan vill tala Miljöväder

Hur hanterar ni datasäkerheten inom IoT? Kommer utsläppen fortfarande från industrier? Varför kostar sensorer så mycket? Frågorna var många och svåra när årkurs nio på Johannebergskolan i Göteborg träffade forskarna i luftföroreningsprojektet Miljöväder vid ett studiebesök på IVL.

– Våra tonåringar är pinsamt bortglömda i stora samhällsfrågor. De är också bekymrade över miljön och vill kunna påverka, och därför betyder möten med riktiga forskare oerhört mycket, säger Ingela Bursjöö, lektor på Johannebergsskolan.

Miljöväder är ett Internet-of-Things-projekt som med hjälp av enkla sensorer mäter luftföroreningar och buller och i realtid skickar utsläppsdata till en programvara som visualiserar halterna på webben. I ett senare skede ska projektet utveckla en Miljöväder-app i mobilen.

– Tanken med Miljöväder är att visualiseringen av luftföroreningar ska bli en vägledning och tankeväckare för fler att ställa bilen och kunna välja bort de värst förorenade passagerna i staden, säger Fredrik Hallgren, projektledare.

Nu har projektet kommit till en fas med installation av de första mätinstrumenten utrustade med sensorer för partiklar och kvävedioxid och ljudupptagare för buller. Mätinstrumenten ska placeras runt om i staden och ett av instrumenten placeras intill just Johannebergsskolan och ska användas av eleverna i skolarbetet.

Projektet finansieras delvis med Vinnova och är ett samarbete med Göteborgs stad, Vinnter, Thingworx, Interaktiva Institutet, Acreo och IMCG.

För mer information kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev