1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-10-26] COP26: Ska vi nå nettonollutsläpp till 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde
Analys och kommentarer | 2021-10-26
Lars Zetterberg

COP26: Ska vi nå nettonollutsläpp till 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde

Det håller på att växa fram en enorm global marknad för koldioxidfri teknik och de företag och länder som är tidigt ute kommer att ta marknadsandelar. Men omställningen går för sakta. Det menar Lars Zetterberg, forskare på IVL och programchef för Mistra Carbon Exit.

På vilket sätt kan Sverige gå före i klimatomställningen?

– Sverige kommer att tjäna på att gå före i klimatomställningen, på flera sätt. Den marknad som håller på att växa fram nu för ”zero-carbon technologies” är enorm och global. USA uppskattar att den nya klimatindustrin kommer skapa tre miljoner nya jobb, bara i USA. De företag och länder som är tidigt ute kommer att ta marknadsandelar medan de som tvekar blir omsprungna. Svenska satsningar som Hybrit och H2 Green Steel drivs av kundefterfrågan. Företag som vill rekrytera de bästa ungdomarna måste vara hållbara. Sverige kan dessutom utveckla negativa utsläpp – något som kommer behövas i stor skala, säger Lars Zetterberg.

I forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit undersöker han tillsammans med bland annat forskare på Chalmers vilka tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som uppstår längs vägen mot det svenska målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Fokus är på försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter som tillsammans står för cirka 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Är det något som er forskning visar som du önskar att svenska politiker tar med sig till COP26?

– Vi vet vilken teknik som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp. Även om kostnaderna för den nya tekniken kan vara hög för vissa industrier så verkar det som att kostnadsökningen i konsumentledet blir marginell. Vi har också analyserat styrmedel som kan driva utvecklingen mot nettonollutsläpp, till exempel utsläppshandel, klimattullar och offentlig upphandling.

– Det är glädjande att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt, men vi ser att det kommer behövas andra, kompletterande styrmedel. Tyvärr är det fortfarande billigare att släppa ut växthusgaser än att minska dem och därför går utvecklingen mot fossilfrihet för sakta. Det måste bli dyrare att släppa ut. Det kommer även behövas nya styrmedel som skyndar på införandet av den nya tekniken. Till exempel investeringsstöd, kanske klimattullar. Vi kan inte heller vänta till år 2035 med att införa den nya tekniken. Om vi ska nå nettonollutsläpp år 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde.

Läs mer om Mistra Carbon Exit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57

Prenumerera på våra nyhetsbrev