1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-24] Mätningar visar på omfattande avgasfusk
Pressmeddelande | 2023-05-24

Avgasmätningar och kontroller på fordon i Prag.

Mätningar visar på omfattande avgasfusk

Trots hårdare avgasregler är det fortfarande många bilar och lastbilar som släpper ut för mycket kväveoxider och partiklar. Det visar det IVL-ledda EU-projektet CARES som har genomfört omfattande avgasmätningar i europeiska städer. Kontrollerna visar också att många lastbilar har manipulerad avgasrening – ett fenomen som ökar nattetid.

CARES – City Air Remote Emission Sensing, som utvecklar metoder för att övervaka trafikens verkliga utsläpp av kväveoxider och partiklar har genomfört avgasmätningar på över 250 000 fordon i Milano, Prag och Krakow – städer som har stora problem med dålig luft, men också höga ambitioner att minska trafikens utsläpp, till exempel genom att införa så kallade lågemissionszoner i städernas centrala delar.

– Frågan om luftmiljö och avgasrening står högt upp på EU-kommissionens agenda. Många städer i Europa har stora problem att klara riktvärdena för kväveoxider och partiklar i luften, så det är viktigt att göra mätningar i verklig trafik för att se om de regler som finns följs eller om det behövs ytterligare åtgärder, säger Åke Sjödin, projektets koordinator och utsläppsexpert på IVL.

Mätningarna i CARES har gjorts från vägkanten och med mätinstrument ombord på en efterföljande bil, så kallad ”plume chasing”. Det ger bättre kunskap om hur mycket olika fordonstyper släpper ut och vilka problem som finns. I förlängningen är syftet med studierna att kunna använda mätresultaten för att till exempel bötfälla eller begränsa körningen av fordon med för höga utsläpp.

Ett resultat som mätningarna visar är att nästan 40 procent av samtliga lastbilar i Euro-klass IV, V och VI hade misstänkt höga utsläpp av kväveoxider eller släppte ut mer än vad som är tillåtet. Nattetid steg siffran till över 70 procent. Över 60 procent av Euro 5-bilarna släppte ut för mycket kväveoxider under dagtid. Under natten var det hundra procent av dessa bilar som släppte ut för mycket.

– Resultatet är oroande. Det visar att det är vanligt att lastbilars avgasrening manipuleras till exempel genom att installera så kallade emulatorer som simulerar effekten av dieseltillsatsen Adblue. Med en Adblue-emulator slutar lastbilens rening av kväveoxider helt att fungera, säger Åke Sjödin.

När det gäller lätta fordon förefaller manipulering av avgassystemet inte vara så omfattande. Men mätningarna visar att utsläppen av såväl kväveoxider som partiklar kan vara för höga även för relativt nya fordon med avancerad reningsutrustning.

– Det stärker behovet av en förbättrad miljökontroll av fordon i trafik i EU. Bilar som är manipulerade eller inte fungerar som de ska står för en stor del av utsläppen och har stor negativ påverkan på luftmiljön i städerna. Att fusket är så omfattande visar också hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med kontroller – och att det finns åtgärder som böter, säger Åke Sjödin.

Mer information finns på CARES hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kommer alla rapporter från projektet att läggas ut under sommaren.

Vid frågor, kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev