1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-17] Forskare undersöker nya sätt för butikerna att minska matsvinnet
Pressmeddelande | 2023-05-17
Lökar i nätpåse,  varav en lök är rutten.

Forskare undersöker nya sätt för butikerna att minska matsvinnet

Hur ska butikerna göra när det ligger en dålig lök bland de fina i nätet? Eller när en yoghurt har gått sönder i en flerförpackning? Istället för att kasta allt ska ett projekt som leds av IVL försöka hitta lösningar som gör det ekonomiskt lönsamt för butikerna att ta vara på maten som fortfarande är bra.

Sveriges livsmedelsbutiker slänger runt 100 000 ton mat per år. De mängderna överträffas bara av hushållens matsvinn. Något som bidrar till svinnet är att butikerna kastar matvaror som är paketerade tillsammans – i exempelvis nät, buntar eller plasttråg – ifall någon del av innehållet har blivit dåligt eller förpackningen gått sönder.

– Vi vill skapa drivkrafter för butikerna att göra det extra arbetet att separera förpackningar från livsmedel som är av god kvalitet och som går att sälja i annan form, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet heter Separationsglädje och har underrubriken När förpackningar och livsmedel ska åt olika håll. I fokus står både ekonomi och miljö.

– Vi vill visa på de ekonomiska vinsterna som kan komma i samband med exempelvis marknadsföringen kring de åtgärder som butikerna vidtar, och som kanske ger mer än själva försäljningen av produkterna. Det kan motivera dagligvaruhandeln att jobba med detta svinn även om det kostar i form av persontimmar arbetstid, säger Elvira Molin.

Därför ska projektet undersöka nya affärsmodeller där arbetet för att förebygga denna typ av matsvinn ingår.

– Det handlar också om att minska den klimatpåverkan som matsvinnet medför. Matproduktionen står för en stor del av de globala klimatutsläppen, därför är det viktigt att all ätbar mat verkligen blir uppäten, säger Annelise de Jong, konsumtionsforskare och projektledare på IVL.

Från 1 januari 2024 gäller dessutom lagkravet att alla verksamheter och hushåll i Sverige ska sortera ut biologiskt avfall. Det kan bland annat bli biogas och användas som drivmedel, så att beroendet av fossila bränslen minskar.

Projektet ska testa olika lösningar i några butiker. Förhoppningen är att de direkt ska börja använda de mest kostnadseffektiva lösningarna och att fler i dagligvaruhandeln tar efter.

Arbetet görs av IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE samt affärskedjorna Coop och Ica. Även Samarbete för minskat matsvinn, som är en nationell frivillig överenskommelse mellan aktörer i livsmedelskedjan, deltar. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår till 2026. Läs mer om projektet. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se tel. 010-788 69 36


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev