1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-01-19] Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning
Pressmeddelande | 2022-01-19
Kristineberg Center i Lysekil. Foto: Eduardo Infantes

Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Foto: Eduardo Infantes

Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.

– Våra hav har en nyckelroll om vi ska lösa de utmaningar vi står in för med tryggad livsmedelsförsörjning, förnybar energi, nya material och mycket mer. Samtidigt som vi måste förvalta och säkra havens ekosystem. Kristineberg Center är en viktig del i vår satsning inom blå ekonomi med levande kustsamhällen och hållbara hav, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

Stärkta resurser för marin forskning och innovation

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.

Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

– Det är svårt att som enskild aktör nå framgång, utan det krävs att flera parter samarbetar och drar nytta av närhet till varandra och gemensam infrastruktur, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

Ska bli ledande i Europa

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

– Vi är fem aktörer som tillsammans utvecklar centret. Jag har stora förhoppningar om att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer som stärker utvecklingen av en hållbar blå ekonomi och bidrar till svensk attraktions- och konkurrenskraft, säger Martin Sjöberg på IVL, verksamhetsledare för Kristineberg Center.

För mer information, kontakta:
Martin Sjöberg, martin.sjoberg@ivl.se, tel. 010-788 69 37

Om Kristineberg
Kristineberg ligger i Fiskebäckskil i Lysekils kommun och är en av världens äldsta marina forskningsstationer som grundades år 1877 under namnet Kristinebergs zoologiska hafsstation på initiativ av Sven Lovén. Tidigare drevs stationen av Kungliga Vetenskapsakademien och har de senaste tio åren ingått i Göteborgs universitets marina infrastruktur. Stationen har sedan start utgjort ett internationellt nav för marin forskning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev