1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-08-31] Handbok ska stötta kommuner att skapa hållbara hemleveranser på landsbygden
Pressmeddelande | 2021-08-31
Svensk landsbygd. Väg genom landskap.

Handbok ska stötta kommuner att skapa hållbara hemleveranser på landsbygden

För att minska smittspridningen och säkerställa mat och medicin till riskgrupper började många kommuner organisera hemleveranser under Coronapandemin. Men leveranserna är kostsamma och inte heller miljömässigt hållbara. I ett Vinnovafinansierat projekt har mobilitetsforskare tittat på hur man kan skapa mer effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning med andra transporter. Arbetet har resulterat i en handbok som vänder sig till kommunerna.

– Att få till välfungerande hemleveranstjänster även på landsbygden är viktigt, inte bara i kristider. E-handeln ökar överallt i samhället och det leder till fler transporter. Vi behöver optimera logistikflöden så att transporterna sker med så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under Coronapandemin blev frågan om hemleveranser akut i många kommuner när äldre och personer i riskgrupp inte själva kunde besöka affärer och apotek. I storstadsområdena finns det flera företag som erbjuder hemleveranser men i små städer och på landsbygden finns sällan sådana alternativ.

– Transportvolymerna räcker helt enkelt inte till för att ge lönsamma leveranstjänster på landsbygden. Så det gäller att hitta andra lösningar och utnyttja kapacitet i andra transporter som redan finns i kommunerna, som exempelvis bibliotekstransporter och kollektivtrafik. Vår utgångspunkt när vi startade projektet var att det går att skapa effektiva och miljövänliga hemleveranser men att det krävs nya tankesätt och samordning mellan olika aktörer, säger Åsa Hult.

I projektet har man byggt vidare på ett antal hemleveranslösningar som har tagits fram under Coronakrisen. En digital plattform för att effektivisera och underlätta samverkan mellan olika aktörer har också vidareutvecklats. Kommunerna Mora, Orsa och Herrljunga har deltagit som testpiloter i projektet.

Erfarenheterna från projektet har nu resulterat i en handbok som ska stödja kommuner och regioner i deras arbete med hemleveranser. Bland annat finns det en guide som kan användas för att analysera vilka förutsättningar det finns inom kommunen, för att utifrån det sedan utveckla tjänsterna.

– För att få till en effektiv samverkan gäller det att anpassa leveranserna efter lokala behov. Handboken innehåller rekommendationer och förslag på arbetssätt som är tänkta att fungera även efter Coronakrisen, för hemleveranser på landsbygd i stort, säger Sönke von Wieding, mobilitetsexpert och projektdeltagare.

Resultaten från projektet presenteras på ett digitalt seminarium den 13 september. Det blir då bland annat paneldebatt och diskussion om hinder och möjligheter för hemleverans på landsbygd. Anmäl dig till seminariet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner handboken här: Hemleveranser på landsbygd – rekommendationer och förslag på arbetssätt Pdf, 962.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 20
Sönke von Wieding, sonke.vonwieding@sspa.se, 031-772 90 55

I projektet som finansieras av Vinnova deltar förutom IVL även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Orsa kommun, Mora kommun, Fokus Herrljunga AB, Dalatrafik och Freelway AB.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev