1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-10] Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri
Nyhet | 2024-01-10
Labbverksamhet. Vätska hälls i ett rör av en person med labbutrustning.

Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri

AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem har tagit fram för att minska risken med kemikalier för människor och miljö.

– Med hjälp av de här verktygen går det att göra mer kompletta bedömningar kring kemikalier, material och produkter redan i tidiga skeden, så det är mycket positivt för utvecklingen av en säker och hållbar kemiindustri, säger Hanna Holmquist på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är med i ledningen för det tvärvetenskapliga programmet.

En central del av Mistra SafeChem är att utveckla metoder och modeller för att stödja säker och hållbar produktion och användning av kemikalier. Sedan starten 2019 har programmets verktygslåda fyllts med 37 olika verktyg och processer. Och fler är på väg.

Bland dessa finns nya kemiska syntesprocesser för tillverkning av kemikalier och material som kan bidra till en hållbar utveckling, till exempel för att de är mer resurseffektiva och genererar mindre avfall. Det finns också både datorbaserade och experimentella analysmetoder för att förutsäga och testa vad som är farligt för människor och miljö, samt metoder som ger en helhetsbild av exponeringen för farliga ämnen längs en produkts hela livscykel, från tillverkning och användning till avfallshantering.

Några exempel:

  • AI- och maskininlärningsbaserade verktyg som snabbt kan förutsäga ämnens egenskaper, till exempel om de är cancerogena eller kan påverka fertilitet.
  • Lösningsmedelsfria metoder för att screena om textilier innehåller farliga ämnen. I produktionen av textilier används globalt stora mängder kemikalier som till viss del kan finnas kvar i de färdiga plaggen, och till exempel påverkar möjligheten att återvinna textilen.
  • Metoder för att omvandla granbarkborreskadat trä och andra rester från skogsbruket till textil och biobränsle.
  • Cellbaserade tester för att bedöma hur giftiga ämnen är. Resultatet kan användas för att välja de ämnen som är minst farliga.

Läs mer om Mistra SafeChems verktygslåda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Hanna Holmquist, hanna.holmquist@ivl.se, tel. 010-788 67 06

Mistra SafeChem leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utförs i samarbetet med RISE, Stockholms universitet, KTH, Danmarks tekniska universitet och ChemSec. Tretton industripartner deltar. Läs mer på hemsidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev