1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-19] Missa inte Mission Ocean Arena i november
Nyhet | 2023-05-19
Vågor som syns under ytan

Missa inte Mission Ocean Arena i november

Den 14–16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Under tre dagar samlar EU-initiativet Mission Ocean Arena branschaktörer, myndigheter och investerare för att stärka utvecklingen av innovationer och lösningar för en klimatneutral och cirkulär blå ekonomi.

– Det finns ett enormt fokus på hur nya blå lösningar kan bidra till klimatomställningen och försörjningen av mat, energi och biomaterial, samtidigt som de stödjer ekosystemen och havens upptag av koldioxid. Intresset för hållbar blå teknik ökar snabbt, inte minst bland startup-bolag och mindre företag. Just nu händer det till exempel väldigt mycket inom utvecklingen av multi-use solutions, lösningar som fångar in flera sektorer och miljöproblem på en gång, säger Martin Sjöberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Syftet med Mission Ocean Arena är just att mobilisera den potential som finns i branschen, liksom i övriga samhället, och matcha företagare med finansiärer och forskare. Arenan ska främja nya partnerskap, demonstrera innovativa lösningar, locka investerare, visa upp möjliggörare för omställning och överföra kunskap och kunnande, för att nya lösningar snabbt ska utvecklas och implementeras i stor skala.

Blå mat, bioteknik och multi-use solutions

Bakom evenemanget står Blue Mission BANOS – en förkortning för the Baltic and North Sea – som är ett av fyra parallella Blue Mission-projekt som pågår runt om i Europa. Liknande det evenemang som planeras i Göteborg kommer att hållas på fyra olika platser i Östersjöns närhet under de närmsta tre åren.

Denna första Mission Ocean Arena utgår från regionerna i Sveriges södra och västra kust, Danmarks östra del, södra Norge och Tysklands Östersjökust. Frågor i fokus är blå mat och bioteknik, lågtrofiskt vattenbruk, multi-use solutions, medborgarengagemang, skyddade marina områden samt havs- och kustzonplanering.

– Göteborg är en naturlig mötesplats för sjöfarten, fiskenäringen och den marina industrin. Nu hoppas vi att vi kan samla och stärka både det lokala och regionala engagemanget även i blå omställningslösningar, säger Martin Sjöberg.

Mer detaljer om Mission Ocean Arena kommer till sommaren.

Läs mer om Blue Mission Banos

Läs mer om Mission Ocean Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:

Martin Sjöberg, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: 010-788 65 59
Anna Hammarstedt, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: 010-788 69 37

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev