1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-08-19] Ökad återvinning av industrins plastförpackningar ger vinster för klimat och företag
Nyhet | 2021-08-19
Production line at BEWI factory, producing packaging out of styrofoam

Foto: Jonas Arneson/BEWI

Ökad återvinning av industrins plastförpackningar ger vinster för klimat och företag

Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast som oftast används en enda gång och sedan förbränns. Ett projekt där forskare och företag samverkar ska finna sätt att öka återvinningen. Det handlar om både teknik och politik.

– Projektet bidrar till både ekonomiska och klimatmässiga vinster. Industrin vinner på att de slipper elda upp stora värden efter en enda användning. Och den ökade återvinningen av plast minskar de klimatpåverkande utsläppen, säger projektledaren Erik Perzon på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige säljs över 200 000 ton plastförpackningar varje år, men endast runt 16 procent återvinns till nytt material. Förbränningen av plastförpackningar i Sverige släpper ut cirka 1 miljon ton koldioxidekvivalenter varje år – lika mycket som en tiondel av personbilstrafiken.

Till skillnad från konsumentområdet, där det finns etablerade insamlings- och återvinningssystem, samlas verksamhetsförpackningar in business-to-business utan samordning. Detta trots att de ofta är mer homogena och mindre kontaminerade än hushållens förpackningar, och därför mycket lämpliga att materialåtervinna.

– Det är viktigt att återvinningen sker på ett sådant sätt att materialet kan användas gång på gång i likvärdiga produkter, vilket i dag inte är fallet, säger Erik Perzon.

Projektet arbetar med ett helhetsperspektiv för att förnya hela systemet. Det ska utveckla tekniker och affärsmodeller, bedöma hur hållbara lösningarna är samt påverka regelverk och lagstiftning.

Fallstudier ska genomföras för några specifika förpackningstyper, bland annat:

  • Förpackningar av EPS (ofta kallat frigolit). Att efterfrågan finns bevisas av att man i Norge återvinner över 70 procent EPS.
  • Storsäckar av plast som används till bland annat spannmål och byggavfall.

– Det har funnits ett system för återvinning av storsäckar, men det lades ned eftersom det ansågs kosta för mycket. Hanteringen av säckarna efter användning är komplicerad. De är svåra att vika ihop manuellt och mindre företag kan knappast förväntas skaffa maskiner som pressar ihop dem. Ett pantsystem skulle kunna stimulera återvinning, säger Micael Rahm på Accon Greentech, som arbetar med att etablera ett återvinningssystem för storsäckar.

I projektet, som har namnet Sluta cirkeln för industriell plast, deltar en bred uppslutning av tillverkare, avfallshanterare, forskare med flera. Det pågår till januari 2023 och är till lika delar finansierat av Vinnova och de deltagande industriaktörerna.

För mer information, kontakta:
Erik Perzon, erik.perzon@ivl.se, tel. 010-788 65 70

Om projektet Sluta cirkeln för industriell plast

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Deltagare: Accon Greentech, Barry Callebaut, BEWI, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), Jackon Insulation, Kretslopp och Recycling i Sverige, Lantmännen Cerealia, Martin och Servera, Naturvårdsverket, Novoplast, Samhall, Stora Enso Timber, Sundolitt samt Uppsala Vatten och Avfall.

Finansiär: Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation, steg 2. Planen är att lösningarna ska kunna skalas upp och bli fler i ett kommande steg 3.

Läs mer om projektet på webbsidan: www.ivl.se/sluta-cirkeln-for-industriell-plast Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev