1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-08-16] Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?
Nyhet | 2021-08-16
Färja med eldrift

Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?

Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen är på uppgång, inte minst i Sverige. Nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Rise och VTI undersöka om denna omställning också minskar buller under och ovan ytan, och om det förbättrar arbetsmiljön ombord.

– Flera nya studier visar att eldrivna färjor ger upphov till mindre undervattensbuller än konventionellt drivna fartyg och att det framförallt blir mindre buller och vibrationer ombord. Vi vill även se hur det påverkar arbetsmiljön och komforten för passagerare, säger Torbjörn Johansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undervattensbuller är ett miljöproblem som ökar i takt med ökad sjöfart. Området får mer och mer uppmärksamhet, men begränsad kunskap förhindrar effektiva åtgärder och styrmedel.

Projektet Silent@Sea, som finansieras av Trafikverket, ska mäta buller och vibrationer både över och under vatten på ett antal tankfartyg, bil- och passagerarfartyg, vägfärjor och kollektivtrafikfärjor, bland annat Västtrafiks el-dieselhybridfärja Elvy och konventionella Älvfrida.

Mätningar ska ske nattetid

Fokus ligger på att kvantifiera effekterna av övergången till mer hållbara drivlinor genom att jämföra systerfartyg med olika drift. Förutom eldrivna fartyg kommer även fartyg som drivs med LNG att studeras.

Mätningarna kommer att ske i Gullmarsfjorden, i Öresund och i Göta Älv och planeras nattetid för att minimera risken för störande omgivningsbuller. Även temperatur, lufttryck och vind, vilka påverkar ljudutbredningen i luft, kommer att mätas.

Genom intervjuer med personal och passagerare kommer projektet också belysa den upplevda effekten ombord.

Buller ökar stress och trötthet och utgör en säkerhetsrisk

– Arbetsmiljön på däck och i maskinrum kan vara väldigt bullrig. Långvarig exponering för buller kan leda till hörselskador och bidra till stress och trötthet, vilket i sin tur kan leda till försämrad arbetsförmåga och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Genom att minska nivåer av buller och vibrationer kan arbetsmiljön och säkerheten bli bättre för både ombordanställda och för passagerare, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet startar i september och pågår i två och ett halvt år.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Johansson, tel. 010-788 67 02

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev