1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-22] IVL:s mobilitetsexpert förstärker Klimaträttsutredningen
Nyhet | 2021-06-22
Anders Roth och Sara Sköld, IVL. På parkeringsplats vid Chalmers.

IVL:s mobilitetsexpert förstärker Klimaträttsutredningen

IVL:s mobilitets- och transportexpert Anders Roth kommer från och med första september till sista december 2021 att arbeta halvtid som utredningssekreterare för Klimaträttsutredningen. Hans uppgift blir att förstärka kompetensen inom området transporteffektivt samhälle som är ett av två områden som utredningen ska fokusera på.

– Det känns både roligt och viktigt att få möjlighet att arbeta med konkreta lagförslag för ett mer transporteffektivt samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt transportsystem behöver accelereras samtidigt som just åtgärder för transporteffektivitet idag är för få och för svaga, säger Anders Roth.

Regeringen beslutade i december 2019 om en översyn av lagstiftningen för att uppnå Sveriges klimatmål. Utredningen som heter Klimaträttsutredningen (M 2019:05) leds av landshövdingen i Västra Götalands län, Anders Danielsson. Under våren lämnades ett delbetänkande kring miljöbalken och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

– Målet är att hitta lösningar som ökar tillgängligheten i samhället samtidigt som trafikarbetet med energiintensiva transportslag minskar, och därigenom minskar även utsläppen och övrig miljöpåverkan. Det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och där IVL har mycket forskning och projekt, till exempel kring infrastrukturplanering, säger Anders Roth.

För mer information, kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev