1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-12] Fyra miljoner till projekt om invasiva stillahavsostron
Nyhet | 2021-02-12
ostron och musslor

Fyra miljoner till projekt om invasiva stillahavsostron

Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald, men vissa arter har inte bara negativa effekter utan kan också vara värdefulla både ur ett kommersiellt och ett ekologiskt perspektiv. Nu ska forskare utveckla en modell för hållbar förvaltning av det invasiva stillahavsostronet.

– Stillahavsostronet är inte bara av ondo. Det har ett stort kommersiellt värde och med rätt förvaltning skulle skörd av vilda bestånd vara ett viktigt tillskott för den blå näringen, säger Åsa Strand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett nytt projekt finansierat av Naturvårdsverket ska IVL tillsammans med andra forskningsaktörer utveckla en modell för hållbar förvaltning av stillahavsostron där artens negativa effekter minimeras, samtidigt som nyttor från arten tas tillvara.

Med just stillahavsostronet som fallstudie ska forskarna utveckla en dynamisk förvaltningsmodell baserad på en zonering av den svenska kusten utifrån hur långt ostronen kommit i sin invasionsprocess i olika delar av kusten.

För varje zon ska specifika mål och åtgärder föreslås för att optimera förvaltningen av arten och dessa ska också utvärderas ur ett ekonomiskt kostnadsnyttoperspektiv. Principerna i modellen ska kunna användas vid förvaltningsstrategier även för andra marina invasiva främmande arter.

Övriga deltagare i projektet är Göteborgs universitet, KTH och universitetet i Agder, Norge. Dynamo – dynamisk förvaltning av det invasiva stillahavsostronet i Sverige – finansieras med fyra miljoner och ska pågå till och med 2024.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05
Anna-Lisa Wrange, anna-lisa.wrange@ivl.se, tel. 010-788 67 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev