1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Shift ska skapa energieffektiva transportsystem
Människor och kollektivtrafik

Shift ska skapa energieffektiva transportsystem

Projektet Shift utforskar möjligheterna att skapa ett energieffektivt nordiskt transportsystem.
Resultaten från Shift ska hjälpa beslutsfattare till kloka beslut för effektivare godstransporter och smartare mobilitet.

Transportsektorns utsläpp av koldioxid är ett av de största hindren för att nå klimatmålen. Men det finns positiva tecken. Tekniken går framåt samtidigt som nya affärsmodeller och sociala normer utvecklas. Fraktföretag är också intresserade av fördelarna med multimodala lösningar och ny teknik för att förbättra effektiviteten och samtidigt minska kostnader och utsläpp.

Långväga godstransporter och persontransporter i städerna står i fokus i Shift och scenariomodellering och ekonometriska analyser ligger till grund för resultaten. Forskningen ska kommuniceras i första hand till nordiska beslutsfattare och myndigheter med inflytande över energipolitik och transportomställning.

Förutom IVL Svenska Miljöinstitutets forskare deltar forskare från bland annat Danmarks tekniska universitet, Transportekonomiska institutet i Norge och RISE Viktoria, samt branschaktörer och beslutsfattare. Projektet finansieras av Nordisk Energy Research.

Shift står för Sustainable Horizons in Future Transport.

Projektfakta

  • Shift
  • Budget: 28 MSEK
  • Period: 2015 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-15

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen