1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
  6. Vägledning hjälper bostadsföretag med klimatanpassning
City view with walk path and water in park.

Vägledning hjälper bostadsföretag med klimatanpassning

Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag är resultatet av ett forskningsprojekt kring hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt för att bli bättre på att möta extremväder och långsiktiga klimatförändringar. Det behövs för att förebygga skador och minska framtida kostnader i bostadsbestånden.

När städer drabbas av extrema väderhändelser innebär det risk för skador på byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner som påverkar invånarnas livsmiljö. Klimatanpassning är att vidta förebyggande åtgärder för att minska sådana risker.

Frågan blir alltmer aktuell. Världsnaturfondens årliga undersökning Klimatbarometern visar för 2024 att klimatförändringarna hör till det som oroar oss svenskar mest. En majoritet uppger att de känner av den globala uppvärmningen i sin vardag och sex av tio upplever mer regn, översvämningar och förändringar av flora och fauna i klimatförändringarnas spår.

Lättillgängligt verktyg

Men hur ska en fastighetsägare gå till väga för att säkra sina byggnader? Det är frågan som vägledningen vill besvara.

– Vi löser inte alla problem men i och med vägledningen finns ett verktyg som lär ut metoder. Vi hoppas att vägledningen är så lättillgänglig och lättanvänd att den kan bidra till att klimatanpassning blir en integrerad del av bostadsföretagens verksamhet, säger Greta Gustafsson, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sedan i slutet av 2022 har IVL lett utvecklingsprojektet Klimatanpassning av bostadsföretag med naturbaserade lösningar som genomförs i samarbete med Sveriges Allmännytta och fem kommunala bostadsföretag i Östersund, Västerås, Nykvarn, Jönköping och Malmö. Slutresultatet, själva vägledningen, är praktiskt inriktad och det har även projektarbetet varit.

– Framför allt har vi lärt oss mycket av samarbetet med bostadsföretagen och diskussionerna om de utmaningar de har i sin vardag. Den teoretiska och forskningsmässiga grunden blir förankrad i verkligheten, säger Greta Gustafsson.

Checklistor och scheman

Projektets sårbarhetsanalyser och studier av olika hot och möjligheter ligger till grund för den färdiga vägledningen. Två typer av extremväder har prioriterats - skyfall och värmeböljor. Lösningarna fokuserar på naturbaserade lösningar som exempelvis att anlägga översvämningsytor och ängar eller att plantera träd och gröna tak. Steg för steg med hjälp av checklistor och flödesscheman leds aktörerna vidare i processen, från att förankra och kartlägga till att identifiera åtgärder som kan implementeras.

– Vi är bara i början på klimatanpassningsarbetet, vägledningen är det första steget för att stödja och nå ut bredare till våra medlemsföretag, säger Patrizia Finessi, miljöexpert vid Sveriges Allmännytta.

Bengt Lind, expert inom fastighetsförvaltning hos Sveriges Allmännytta, tror att den kan vara till särskilt stor nytta för de mindre medlemsföretagen.

– De har inte så stora egna resurser i form av strateger och experter utan står mitt i praktisk fastighetsförvaltning. Jag hoppas och tror att vägledningen kan bidra till att de får lättare att höja blicken och se vilka åtgärder som kan passa i deras fastighetsbestånd, säger han.

Webbinarium 26 april

Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet, har lett projektarbetet och ser stora möjligheter för bostadsföretagen att bli mer motståndskraftiga.

– Men det krävs ett proaktivt och preventivt arbete, konstaterar han.

Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag presenteras vid projektets avslutande webbinarium den 26 april. Läs mer och anmäl dig här, hos Allmännyttan: Klimatanpassning naturbaserade lösningar, slutwebbinarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på projektwebbsidan Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
Läs mer om projektets arbete: Bostadsbolag rustar för klimatförändringar