1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
Översvämmat  flerbostadshus

Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan

Bostadsbolag behöver kunskap och metoder för att kunna anpassa bostadsbeståndet till klimatförändringarna. Hur kan allmännyttans bostadsbolag arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt, med multifunktionella och naturbaserade lösningar? Det var utmaningen för detta projekt.

Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden.

Höjda temperaturer och större nederbördsmängder ökar utmaningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen. Blir det risk för översvämningar, eller är värmen i lägenheterna alltför påfrestande heta sommardagar?

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag har i ett utvecklingsprojekt tagit fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Utveckla metoder

Trots att det finns gott om information kring klimatförändringar, klimatrisker och klimatanpassningsåtgärder blir informationen ibland svår för bostadsbolag att anpassa till åtgärder i den egna verksamheten. Rapporter och studier som är avsedda för statlig, regional och kommunal planering måste kunna översättas till insatser i det egna fastighetsbeståndet.

Detta projekt dels gjort befintlig information tillgänglig för Allmännyttans bostadsföretag, dels utvecklat nya metoder som direkt kan bidra till förbättrad klimatanpassning i bostadsbolagens fastighetsbestånd. Ofta räcker det inte med punktinsatser och åtgärder för enskilda fastigheter, det krävs ett systematiskt förhållningssätt. Att motverka översvämningar kräver, till exempel, ofta ett systemperspektiv som ser till hela avrinningsområdet och angriper orsaker snarare än symtom.

Samverkan viktig

Multifunktionella och naturbaserade lösningar är viktiga för ett systematiskt klimatanpassningsarbete genom att de skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag, som har tagits fram inom projektet, kommer att bidra till samverkan mellan flera berörda aktörer. Projektets sårbarhetsanalyser och studier av olika hot och möjligheter ligger till grund för den färdiga vägledningen. Två typer av extremväder har prioriterats - skyfall och värmeböljor. Steg för steg med hjälp av checklistor och flödesscheman leds aktörerna vidare i processen, från att förankra och kartlägga till att identifiera åtgärder som kan implementeras.

De medverkande bostadsbolagen har genom att göra anpassade analyser testat att följa vägledningen med stöd av IVL och Sveriges Allmännytta. 26 april höll projektet slutwebbinarium.

Läs mer om arbetet med vägledningen: Vägledning hjälper bostadsföretag med klimatanpassning

Projektfakta

  • Projektnamn: Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
  • Budget: 1,1 miljoner SEK
  • Finansiärer: SIVL (Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning) samt deltagande parter.
  • Samarbetspartners: Sveriges Allmännytta, MKB Fastighets AB, Bostads AB Mimer, Bostads AB Vätterhem, Östersundshem AB, Nykvarnsbostäder, AB (NYBO).
  • Period: 2022 - 2024