1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Europeiskt nätverk för stadsdelar bidrar till klimatomställningen
en cykelbana och en mindre väg med trafik

Europeiskt nätverk för stadsdelar bidrar till klimatomställningen

EU-projektet Multiply ska bidra till att kommunerna tar en mer aktiv roll i Europas klimatomställning.

Multiply (som står för Municipal peer-to-peer learning in integrating transport, land-use planning and energy policy at district level) ska skapa ett nätverk för att matcha ihop kommuner i sex europeiska länder: Sverige, Tyskland, Ungern, Polen, Italien och Österrike.

Syftet är att finna kommuner som i utvecklingen av sina stadsdelar eller mindre orter har arbetat integrerat med energieffektivitet, mobilitet och markanvändning. Som föregångare ska de sprida sina erfarenheter till andra kommuner som deltar i nätverket och som vill lära sig mer. Det nätverk som skapas ska synliggöra och öka tillämpningen av sektorsövergripande stadsplanering som gynnar klimatomställningen i både nya och befintliga stadsdelar.

I varje land kommer två stadsdelar att väljas ut som föregångare i nätverket, plus ytterligare en som får hederspris för sina kommunikationsinsatser eller sin deltagandeprocess. I varje land väljs också ett antal stadsdelar ut som vill lära sig mer om planering för klimatomställning, och som därmed blir en del av Multiply-nätverket.

Nätverksutbytet, som ska omfatta totalt 42 kommuner i Europa, ska öka kapaciteten hos kommunala politiker och tjänstemän att effektivt planera, finansiera, kommunicera och genomföra integrerad planering för energi, mobilitet och markanvändning. Flera städer kommer på så sätt att få hjälp att utveckla integrerade energiplaner för effektiv klimatomställning inom en stadsdel.

Resultat från projektet

Projektfakta

  • Multiply – Municipal peer-to-peer learning in integrating transport, land-use planning and energy policy at district level
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 785 088
  • Koordinator: DUH (Deutsche Umwelthilfe EV)
  • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Legambiente, POSAD, Klimabundnis Österreich (CAA), Energiaklub, Polish Energy Cities (PNEC)
  • Period: 2018 - 2021