1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Flexi-Sync idenfierar flexibla system för värme och kyla
En stad under natten med en EU-logga

Flexi-Sync: Flexibla system för värme och kyla

Flexi-Sync gör värmesektorn mer flexibel för att hantera utmaningarna med mer varierande produktion och användning av el.

I takt med en ökad andel förnyelsebara energislag i energisystemet ökar utmaningarna med att balansera väderberoende elproduktion och en varierande elanvändning. I projektet Flexi-Sync samarbetar 16 europeiska parter från Tyskland, Spanien, Sverige och Österrike för att identifiera hur flexibiliteten kan optimeras i fjärrvärme- och fjärrkylasektorn, en sektor som har stor potential för att balansera elsystemet. Under projektet ska en ny kombinerad tjänst utvecklas som kan optimera flexibiliteten både på produktionssidan, hos fjärrvärme- och fjärrkylabolag, och på användarsidan, hos fastighetsägare. Tjänsten ska testas på de sex demonstrationssiterna som är en del av projektet.

I projektet deltar IVL som projektkoordinator samt kommunikationsansvarig. IVL ansvarar också för det arbetspaket i vilket man ska uppskatta flexibilitetspotentialen i de lokala och regionala energisystem där demonstrationerna finns. För detta kommer bland annat TIMES-modellering att utnyttjas.

Projektfakta

  • Flexi-Sync: Flexibla system för värme och kyla
  • Budget: Totalt 4,5 MEUR, varav IVL:s del är runt 5,4 MSEK
  • Finansiär: EU, ERA-Net Smart Energy Systems, EU Horizon 2020, grant agreement no: 775970
  • Samarbetspartners: RISE, Chalmers, Luleå tekniska universitet, Austrian Institute of Technology, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Agrar Plus, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi, Vattenfall Wärme Berlin, Willhem, Mölndalsbostäder, Eskilstuna Kommunfastigheter
  • Period: 2019 - 2022