plastlådor

Referenscase: Sluta cirkeln för industriell plast

Inom ramen för ett utmaningsdrivet innovationsprojekt för att sluta cirkeln för industriell plast arbetar IVL tillsammans med ett tiotal privata och offentliga aktörer för verksamhetsförpackningar av plast.

Inom ramen för ett utmaningsdrivet innovationsprojekt för att sluta cirkeln för industriell plast arbetar IVL tillsammans med ett tiotal privata och offentliga aktörer med olika roller i kedjor för verksamhetsförpackningar av plast. Projektet har stöd av Vinnova och ingående partners.

Policyinnovationshubben har fokus policyåtgärder som ökar incitamenten för slutna återvinningsloopar av dessa förpackningar. IVL bistår processen med underlag kring pågående regelförändringar och initiativ på EU-nivå och aktörerna bidrar med kunskap om vad som idag utgör hinder och möjligheter.

Resultatet av policyinnovationshubben blir en roadmap med policyförslag som ska bidra till systeminnovation så att fler slutna loopar för verksamhetsförpackningar av plast skapas i Sverige.

”När man vill förändra systemen så att material tas om hand och återvinns på bra sätt är det tydligt att mycket handlar om bättre incitament för cirkulära affärsmodeller, det här projekt lär oss mycket.”

Micael Rahm, affärsutvecklare på Accon GreenTech


”För att utveckla avfallshanteringen för framtiden är det viktigt att också titta på vilka incitament som aktörer har för att skapa slutna loopar, att göra det tillsammans i ett projekt med många olika aktörer känns som ett bra sätt att jobba.”

Elin Beleza, Innovationsledare på Uppsala Vatten och avlopp