engångsbruk plastartiklar

Referenscase: Policylabb för kemisk återvinning av plast

Under 2021 genomförde IVL ett policylabb för kemisk återvinning av plast. Ett tjugotal aktörer möttes och arbetade utifrån IVL:s underlag IVL fram prioriterade policyåtgärder.

Våren 2021 genomförde IVL ett policylabb för kemisk återvinning av plast på uppdrag av Klimatledande Processindustri, Johanneberg Science Park AB. Uppdraget möjliggjordes av medel från Naturvårdsverket och Vinnova.

Ett tjugotal aktörer med intresse för kemisk återvinning av plastavfall i Sverige deltog under projekttiden i två workshops och arbetade utifrån underlag från IVL fram prioriterade policyåtgärder. IVL var processledare, utarbetade faktaunderlag till workshops, föreslog utformning av olika alternativa policyåtgärder samt analyserade med hjälp av information från aktörerna konsekvenserna av de förslag som prioriterats i processen. Slutleveransen var en rapport som underlag till Naturvårdsverkets arbete kring policy för kemisk återvinning.

”Att jobba med ett Policylabb tillsammans med IVL var en lärorik process där vårt breda nätverk av aktörer bidrog med input som skapade en faktabaserad diskussion kring policyutveckling.”

Elin Hermansson, Programchef Hållbar Kemi 2030