Close up of man with food in plastic container

Referenscase om flergångsförpackningar

Under våren 2022 har IVL fått finansiering av Naturvårdsverket för att genomföra policyinnovationsprojekt med anledning av det nya engångplastdirektivets kommande regler om flergångsförpackningar för mat och dryck.

I anslutning till ett tidigare testprojekt av ett retursystem för takeaway-förpackningar har IVL fått finansiering av Naturvårdsverket för ett nytt projekt. Enligt kommande regler inom engångsplastdirektivet ska större restauranger och kaféer erbjuda flergångsförpackningar för medtag av mat och dryck. Med anledning av de nya reglerna kommer IVL att genomföra en policyinnovationshubb och i samverkan med flera aktörer i värdekedjan undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att införa ett centralt retursystem. Tanken är att flera aktörer kan ansluta med standardförpackningar i syfte att undvika ett stort antal enskilda system. Projektet mynnar ut i en lista av prioriterade åtgärdsförslag med en konsekvensanalys av de högst prioriterade åtgärderna.