1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-26] 35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp
Pressmeddelande | 2019-06-26

35 miljoner till teknikutveckling för studier av trafikens verkliga utsläpp

Nu startar EU-projektet Cares som ska vidareutveckla tekniken för bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning. Projektet är särskilt intressant i ljuset av dieselgate, utsläppsskandalen med manipulerad mjukvara som friserade utsläppen från nya dieselbilar.

Storstäderna Krakow, Prag och Milano har alla stora problem med luftföroreningar från vägtrafikens utsläpp av framförallt kväveoxider och partiklar. I dessa städer ska nystartade EU-projektet Cares – City Air Remote Emission Sensing – nu övervaka trafikens utsläpp.

Projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska utveckla och testa både instrument och programvara för att mäta avgaser på flera sätt: uppifrån, tvärs över vägen, från vägkanten eller från en efterföljande bil, genom så kallad ”plume chasing”. Dessa data ska sedan ställas samman i mer avancerade och omfattande databaser än de som finns i dag. Den nya kunskapen om trafikens verkliga utsläpp ska till exempel kunna användas för att ge vissa fordon klartecken att köra i miljözoner eller ge körförbud för andra som smutsar ner luften mer än vad som är tillåtet.

För ett par år sedan jobbade flera av parterna i Cares i projektet Conox, som också leddes av IVL. Det fokuserade på utsläppen av kväveoxid från nyare dieselbilar efter dieselgate, Volkswagens utsläppsskandal med manipulerad mjukvara.

– Cares kan ses som en fortsättning på det, men nu ska vi studera trafikens utsläpp i ett mycket bredare perspektiv. Vi kommer även lämna förslag på hur mättekniken kan komma till användning för åtgärder som minskar utsläppen, säger IVL:s Åke Sjödin, koordinator för projektet.

Vid projektstarten i Göteborg deltog representanter från bland annat Prag, Milano och Krakow.
– Vi vill helt enkelt att luften ska vara ren i Polen, så att vi slipper jobba med den, sade Anna Dworakowska från organisationen Krakow Smog Alert.

Cares samarbetar också med universitet, städer och myndigheter i Kina där liknande utsläppsmätningar ska genomföras. Samarbetet kanaliseras via IVL:s kontor i Beijing. Projektet är finansierat med 35 miljoner kronor av EU Horizon 2020 och ska pågå i tre år.

Läs mer om Cares här. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel: 010-788 67 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev