1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-25] IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle
Pressmeddelande | 2019-06-25

IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle

Nu startar ett forskningsprojekt där IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet ska utreda om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. Koldioxid kommer att samlas in från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik utanför Östersund och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.

– Det här ett fantastiskt projekt. Det är världsunikt att vi omvandlar energi från skogen, vinden, vattnet och solen till el och värme och snart kanske även till flygbränsle, säger Ulf Lindqvist, chef för värmeproduktion vid Jämtkraft.

Energimyndigheten har beslutat att ge projektet 4,5 miljoner kronor, Jämtkraft kommer att bidra med 1 miljon kronor och i slutet av nästa år, 2020, ska projektets resultat redovisas. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som kommer att leda projektet och Chalmers samt Lunds universitet kommer att bidra med spetskompetens för att utveckla den nya tekniken. Även Fly Green Fund, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, A Flygbränslehantering och The Power Region genom Östersunds kommun är med i projektet.

– Att få möjlighet att leda ett projekt i forskningsfronten, i samarbete mellan näringsliv och akademi och med en så tydlig tillämpning med relevans för hela samhället i ett ämne som verkligen är aktuellt är mycket inspirerande. Vi har lyckats få ihop en väldigt kompetent projektgrupp och det ska bli väldigt roligt att tillsammans driva storskalig svensk produktion av fossilfritt flygbränsle närmare ett förverkligande, säger Anton Fagerström, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns redan i dag några anläggningar som använder sig av delar av tekniken, syftet med det här projektet är att fortsätta ett steg till och få hållbart flygbränsle som slutprodukt. Mängden koldioxid från kraftvärmeverket dimensionerar hur mycket flygbränsle det går att producera. Dagens mängd skulle i fullt utbyggd skala uppskattningsvis räcka till flygbränsle motsvarande cirka fem procent av flygbränslet som tankas årligen i Sverige.

– Om vi lyckas fånga in koldioxid och göra fossilfritt flygbränsle har vi förhoppningsvis hjälpt till att hitta ett av svaren på hur vi ska göra omställningen mot en hållbar framtid. För mig personligen är det en stark drivkraft och det känns extra roligt att få vara med i det här projektet, säger Ulf Lindqvist.

För mer information, kontakta:
Anton Fagerström, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 68 81, anton.fagerstrom@ivl.se
Ulf Lindqvist, enhetschef Värme Jämtkraft, tel. 063-149037, ulf.lindqvist@jamtkraft.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev