1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-24] 70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier
Pressmeddelande | 2019-06-24

70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier

Mistra satsar 70 miljoner kronor på forskningsprogrammet SafeChem som har som mål att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet som också består av forskare från Stockholms universitet, RISE, KTH, danska DTU och ett brett deltagande av industrin.

– Det här är en stor och betydande investering och ett första steg mot skapandet av en forsknings- och innovationsplattform för grön kemi i Sverige och internationellt. Mistras upplägg med ett gemensamt program där forskningen genomförs i samverkan mellan institut, akademi och industri ger oss stora möjligheter till både ny kunskap och nyttiggörande i företagen, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med Maria Wallenius Henriksson har koordinerat ansökan.

Den övergripande visionen för SafeChem är att främja en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige samt att minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen. Centrala delar av programmet är att utveckla nya processer för industrin och ta fram en verktygslåda med modeller och metoder för att riskbedöma kemikalier.

Forskningen kommer att fokusera på proaktiv riskkarakterisering av nya kemikalier, nya syntesvägar och processer för design och tillverkning av kemikalier samt utvecklad och förbättrad livscykelanalys. Programmet är tvärvetenskapligt och kommer att nyttja erfarenhet från bland annat läkemedelsindustrin. En helhetssyn och verktyg för livscykelhantering är centrala delar i programmet samt att förmedla kunskap från forskning till näringsliv och samhället i stort. I programmet ska även en vision och en agenda för grön kemi utvecklas som ska ligga till grund för en permanent forskningsplattform.

En serie fallstudier kommer att genomföras där specifika syntes-, återvinnings- och substitutionsprocesser, på olika nivåer i värdekedjan och för ett antal applikationer, kommer att studeras och utvärderas. En viktig komponent för att lyckas är samarbete mellan material- och organkemister, toxikologer och miljökemister samt industri- och produktspecialister.

SafeChem koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och kommer att pågå i fyra år. Den totala budgeten är på 100 miljoner kronor, varav 70 miljoner kommer från Mistra och 30 miljoner från industrin. Konsortiet består förutom IVL av Stockholms universitet, RISE, KTH, danska DTU och har ett brett deltagande av industrin som representerar olika delar av värdekedjan från tillverkning av kemikalier för användning i industriella processer och produkter. Programmet har beviljats anslag genom Mistras utlysning "Design för minskad exponering för farliga kemikalier".

Vid frågor kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010- 788 68 06
Maria Wallenius Henriksson, maria.wallenius.henriksson@ivl.se. tel. 010-788 68 52  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev