1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-27] Stora variationer i utsläpp från vedeldning
Pressmeddelande | 2019-03-27
Brasa i öppen spis

Stora variationer i utsläpp från vedeldning

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar har stor betydelse för både klimat och hälsa. En viktig källa till utsläpp är hushållens småskaliga vedeldning. Att elda med för lite ved och strypt lufttillförsel ger högre utsläpp än normal eldning, liksom att använda fuktig ved. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

– Hur man bär sig åt när man eldar har stor betydelse för hur stora utsläppen blir. Det är viktigt att elda rätt för att undvika onödiga utsläpp av luftföroreningar, säger Karin Kindbom, rapportförfattare och projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med forskare och experter i de övriga nordiska länderna har IVL mätt och analyserat utsläppen av partiklar och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar från de vanligast förekommande typerna av kaminer och vedpannor i bostadshus i de nordiska länderna. Som väntat var utsläppen högre från äldre pannor och kaminer än från modernare utrustning. Till exempel var utsläppen, vid normala förhållanden, mellan fem och tio gånger högre från traditionella vedpannor jämfört med från moderna ved- eller pelletspannor.

Att elda med låg effekt – för lite ved och strypt lufttillförsel – för att få längre brinntid ger sämre förbränning och högre utsläpp, visar mätningarna, liksom att använda fuktig ved. Jämfört med optimala förbränningsförhållanden blev utsläppen upp till sex gånger högre vid låg effekt och upp till åtta gånger högre med fuktig ved.

Utöver att utsläppen varierar kraftigt beroende på eldningsförfarande använder de nordiska länderna också olika så kallade emissionsfaktorer för att uppskatta utsläppen av luftföroreningar. Det har gjort det svårt att veta hur stora de verkliga utsläppen är, liksom att jämföra utsläppen mellan de nordiska länderna. Baserat på utsläppsmätningarna har forskarna nu tagit fram nya emissionsfaktorer som kan användas i de nationella inventeringarna.

– Den här studien visar att man inte kan bortse från förekomsten av ”dålig” förbränning i de nationella beräkningarna av utsläpp till luft, säger Karin Kindbom.

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar påverkar såväl hälsa som luftkvalitet och klimat. Särskilt stor klimatpåverkan har svarta sotpartiklar, så kallat black carbon, vilka absorberar solljus både direkt i atmosfären och när de sprids till snö- och istäckta regioner och där leder till högre temperaturer och snabbare snösmältning. Även metan och troposfäriskt ozon räknas till kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

Läs delrapporten om emissionsfaktorer från vedeldning:
Emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs sammanfattningen av studierna:
Policy Brief - Emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP): Emission factors, scenarios and reduction potentials Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Karin Kindbom, karin.kindbom@ivl.se, tel. 010-788 67 72

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev