1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-14] Vattenbristen diskuteras på konferens
Pressmeddelande | 2019-03-14

Vattenbristen diskuteras på konferens

De tre senaste åren har Sverige drabbats av svår torka och under rekordsommaren 2018 drabbades över hälften av landets kommuner av vattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH arrangerar nu en konferensdag om vattenbristen där problem och lösningar diskuteras.

När klimatet förändras uppstår nya problem och utmaningar. Ett sätt att möta dessa är genom innovationer inom områden som infrastruktur, produktion och konsumtion. Genom kunskap och samverkan kan vi använda – och återanvända – vatten smartare i framtiden.

Konferensen kommer bland annat att ta upp de utmaningar runt vattenbrist som finns både i Sverige och globalt. Vi kommer också att diskutera lösningar på framtidens vattenbrist.

Här är programmet för den 21 mars i korthet:

  • 09:00 - 10:00: Kaffe och registrering i Ångdomen, KTH-biblioteket.
  • 10:00 - 12:30: Konferens i Ångdomen, KTH-biblioteket. Konferensen är uppdelad i "Utmaningar i Sverige och globalt", "Lösningar på framtidens vattenbrist" samt "Diskussion". Moderator är Jonas Henriksson från IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • 12:40 - 13:00: Lunchmingel på KTH Vattencentrum, Teknikringen 10 b.
  • 13:00 - 15:00: Workshops på KTH Vattencentrum. Tre olika workshops kommer arrangeras, med rubrikerna "En blå ekonomi för hållbara hav", "Cirkulära lösningar för stora och små anläggningar" och "ICT för smartare vattenhantering".

Huvudtalare är Mikael Östling, prorektor på KTH, Tord Svedberg, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet och Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten. Evenemanget är fullbokat men ska webbsändas via IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev