1. Startsida
 2. Press
 3. [2018-10-01] Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan
Pressmeddelande | 2018-10-01

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SMHI, Luftfartsverket och Swedavia sammanställt forskningsläget för att kunna bedöma möjligheterna att minska klimatpåverkan från flyg i svenskt luftrum.

– Det är komplicerat och svårt att bedöma flygets fullständiga klimatpåverkan. Utöver utsläppen av koldioxid leder flygets övriga utsläpp till en rad processer i atmosfären som också påverkar klimatet. Forskare är i dag ganska eniga om att dessa processer har en betydande uppvärmningseffekt på klimatet - relativt per ton utsläpp betydligt högre än många andra utsläpp som sker på marknivå. För att kunna optimera flygets klimatåtgärder behöver man därför ta hänsyn till hela utsläppskedjan, inte bara till själva koldioxidutsläppen, säger Jana Moldanova, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Atmosfärskemiska processer för kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP, relaterade till flyg ger upphov till både värmande och kylande effekter. Även uppkomsten av kondensstrimmor från utsläppen av vattenånga och andra processer som påverkar cirrusmoln har en betydande klimatpåverkan som även i det här fallet kan vara både positiv och negativ. Nettoresultatet beror på tid, plats och vilka förhållanden som råder när utsläppen sker och effekten skiljer sig också om man tittar på en slutlig eller ackumulerad effekt på kort eller långt sikt.

För att minska flygets klimatpåverkan optimerar flygbolagen i dag i första hand flygrutterna för minskad bränsleförbrukning och med det minskade utsläpp av koldioxid. Inblandning av biobränslen blir nu allt vanligare och rapporten redovisar också kunskapsläget för biojetbränslen och deras klimatpåverkan i jämförelse med fossila jetbränslen, samt hållbarhetsfrågor kopplade till dessa.

– Det är också möjligt att minska flygets totala klimatpåverkan genom alternativa flygrutter där effekterna av SLCP kan minskas. Det bedrivs mycket forskning i både Sverige och övriga Europa om flygutsläppen men vi vet ännu för lite för att kunna komma med några enkla svar, säger Jana Moldanova.

Värmande effekter

  • Utsläpp av koldioxid Utsläpp av vattenånga på hög höjd
  • Utsläpp av kväveoxider vilket leder till ozonbildning på kort sikt
  • Utsläpp av sotpartiklar
  • Sotpartiklar bidrar även indirekt till uppvärmning genom nedfall på is och snö i Arktis
  • Kondensstrimmor både värmer och kyler men den sammanlagda effekten är uppvärmning
  • Bildning av cirrusmoln från spridda kondensstrimmor har liksom kondensstrimmor både positiv och negativ effekt med den sammanlagda effekten uppvärmning

  Kylande effekter

   • Utsläpp av kväveoxider leder till nedbrytning av metan i atmosfären, vilket på lång sikt minskar uppkomsten av ozon och vattenånga något
   • Bildning av sulfatpartiklar från svavel i jetbränslet reflekterar solljus och påverkar även cirrusmoln med okänd riktning av klimatpåverkan.

   Läs rapporten här Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

   För mer information
   Jana Moldanova, jana.moldanova@ivl.se, tel. 010-788 67 63

   Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

   Prenumerera på våra nyhetsbrev