1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-03] Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser
Pressmeddelande | 2018-09-03
Kontor med återbrukade möbler.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.

– Det här är ett område där det verkligen går att spara, både ekonomiskt, avfallsmässigt och vad gäller klimatpåverkan. Varje år investeras miljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av inredning och avfallsmängderna är omfattande, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler i stället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor eller bygger nytt.

Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för och utsläpp från transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av stolar, säger Åsa Stenmarck.

Effekten blir ännu tydligare när man bryter ned siffrorna till ett exempelkontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda. Då blir besparingen 2 miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

Vad lönar sig mest att återbruka?

– Om vi väger samman alla tre sätten att spara är det viktigast att återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar, säger Åsa Stenmarck.

Läs rapporten Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner faktablad Pdf, 715.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66
Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, tel. 010-788 69 21

Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har finansierats av Vinnova och pågått från oktober 2017 till augusti 2018. Deltagit i projektet har Akademiska Hus, Albin i Hyssna, Interface Sverige, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kompanjonen, Link arkitektur, Moelven Modus AB, NGD Nordic Green Design, Ogeborg Golvagentur, Saint-Gobain Ecophon AB, Temagruppen Sverige AB, Vasakronan och Vican.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev