1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-08] 1 000 miljövarudeklarationer registrerade
Pressmeddelande | 2017-12-08

1 000 miljövarudeklarationer registrerade

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet. Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. Största ökningen står byggprodukter för.

– Det här är fortsättningen på en trend som vi sett i flera år nu. Det behövs information som på ett transparent sätt visar miljöpåverkan över hela livscykeln, säger Kristian Jelse, programansvarig för det internationella EPD-systemet.

EPD-systemet, (Environmental Product Declaration), är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det går att göra miljövarudeklarationer på alla typer av produkter och tjänster – transporter, byggvaror, möbler, textil, livsmedel.

Sedan den svenska föregångaren till det internationella EPD-systemet startade i slutet av 1990-talet har 1 000 miljövarudeklarationer registrerats. Hälften av dem har registrerats under perioden 2014-2017, vilket visar att intresset har ökat enormt de senaste åren.

– Den produktkategori som ökar mest idag är byggprodukter. Det beror sannolikt på ett ökat fokus på ett hållbart byggande, ökad efterfrågan på information, samt att den europeiska byggbranschen har bestämt hur de frivilligt ska kommunicera miljöinformation, säger Kristian Jelse.

Efter byggprodukter ökar kategorin livsmedel mest, där Italien och Spanien är de länder som har flest registrerade miljövarudeklarationer, exempelvis för produkter som mjölk, yoghurt, pasta och ost. Det senaste året har det också dykt upp nya, spännande produktkategorier, bland annat har både flygplan, skor och hissar miljövarudeklarerats.

I det internationella EPD-systemet finns nu produkter och tjänster från 37 olika länder registrerade. Under 2017 har bolaget utökat sina internationella samarbeten med organisationer i Indien och Brasilien. Därmed finns det – utöver Sekretariatet i Sverige – regionala kontaktpersoner i både Nya Zeeland och Australien (Australasian EPD Program), Indien, Brasilien, Chile och Mexiko (EPD Latin America) och Turkiet (EPD Turkey), samt en helpdesk i Kina.

Systemet förvaltas sedan 2014 av EPD International AB, ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information kontakta:
Kristian Jelse, kristian@environdec.com, tel. 010-788 69 13

webbplats: www.environdec.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev