1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-02-07] Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna
Pressmeddelande | 2017-02-07

Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.

De nya resultaten presenteras av Naturvårdsverkets forskningsprogram Frisk luft och klimat, SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program, på en konferens idag.

– Det här visar att det finns stor anledning att arbeta vidare med att minska de lokala utsläppen av små partiklar från trafik och vedeldning i svenska städer, säger Peringe Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet som koordinerar forskningsprogrammet.

Även om luften i Sverige successivt har blivit bättre så har koncentrationerna av luftföroreningar under senare år inte minskat i den takt man önskar. Framförallt är det utsläppen från trafik och vedeldning som är två stora kvarstående problem i svenska tätorter.

Forskarna beräknar att de lokala utsläppen av små partiklar från trafik och vedeldning ger upphov till 170-400 dödsfall varje år i Stockholm. Motsvarande siffror för Göteborg och Umeå är 100-240 respektive 9-23.

– Trots att långväga luftmassor ger det största bidraget till partikelhalter i svenska städer så talar vår kunskap om olika partiklars effekter för att lokala utsläpp av små partiklar från trafik och vedeldning ger större konsekvenser på dödligheten, säger Bertil Forsberg vid Umeå universitet.

För de små partiklarna är utsläppen från vedeldning lika stora eller något större än de från vägtrafiken. För sot, där dieselfordon är en stor källa, är vägtrafiken en större källa än vedeldningen.

Inom SCAC har forskargrupper från Karolinska Institutet, Umeå universitet och Göteborgs universitet studerat hur luftföroreningar påverkar hjärt-kärlsjukdomar, lungfunktion och graviditetsutfall. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke samt mellan avgaspartiklar och låg födelsevikt.

– Det finns också en koppling mellan exponeringen för luftföroreningar och nedsatt lungfunktion, säger Göran Pershagen på Karolinska Institutet.

Forskningen inom SCAC har utförts av några av Sveriges främsta forskargrupper inom området och inkluderar såväl effekter på hälsa, ekosystem och klimat som åtgärdsunderlag för att begränsa utsläppen av luftföroreningar. Resultaten från forskningsprogrammet är sammanfattade i en rapport.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se tel. 010-788 67 84
Bertil Forsberg, bertil.forsberg@umu.se, tel. 090-785 27 51
Göran Pershagen, goran.pershagen@ki.se, tel. 08-524 874 60

Frisk luft och klimat, SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program, är ett treårigt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Deltar gör IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet, Stockholm stad med SLB Analys, SMHI och IIASA.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev