1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-23] Så påverkar våra kostvanor miljön
Pressmeddelande | 2016-03-23

Så påverkar våra kostvanor miljön

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur olika matval och förändrade kostvanor påverkar miljön. Resultaten som nu presenteras i en rapport belyser även miljöeffekterna av dagens livsmedelskonsumtion och visar förutsättningarna för att öka eller minska konsumtionen av vissa livsmedel i Sverige.

Matproduktion står för 20-30 procent av de av människan orsakade växthusgasutsläppen i Sverige. Men inte bara utsläppen av växthusgaser spelar roll, våra matval ger också upphov till annan miljöpåverkan, som inte uppmärksammas på samma sätt.

– Våra kostvanor påverkar miljön i flera olika aspekter, inte bara genom utsläpp av klimatgaser. Vissa kostval, som till exempel att äta vegetariskt eller ekologiskt, kan leda till att klimatrelaterade effekter minskar medan annan miljöpåverkan ökar, säger Michael Martin, forskare på IVL och rapportförfattare.

I studien har han tittat på vilka effekter som ett antal förändringar i kosten skulle ha på miljön, som ökad konsumtion av ekologisk mat, svenskodlad mat, minskat intag av kött och en diet som bygger på de rekommendationer som Livsmedelsverket ger. Miljöpåverkan har analyserats utifrån kategorierna: utsläpp av växthusgaser, humantoxicitet, ekotoxicitet, försurning, övergödning, markanvändning och biologisk mångfald.

Att öka andelen ekologisk mat från dagens siffra, som är mindre än fem procent av konsumtionen, till 20 procent år 2020 ger ingen större effekt på utsläppen av växthusgaser visar resultatet, däremot minskar toxiciteten för människor och miljö. Om all mat som konsumeras i Sverige däremot skulle produceras genom ekologiska odlingsmetoder skulle utsläppen av växthusgaser och risken för skador på den biologiska mångfalden minska. Men ekologiska produktionsmetoder kan också leda till ökad övergödning och försurning, och dessutom ökad markanvändning på grund av minskad avkastning.

Att minska köttkonsumtionen leder till stora minskningar i nästan alla kategorier av miljöpåverkan. En helt vegetarisk kost ledde i studien till stora minskningar i utsläppen av växthusgaser; men toxiciteten för ekosystemet och humantoxicitet visade sig öka till följd av en ökad konsumtion av grönsaker som innehåller bekämpningsmedel.

Att öka andelen svenskodlad mat kan leda till minskad miljöpåverkan i alla kategorier, men begränsningar i odlingssäsong och tillgänglighet av vissa livsmedel gör att minskningen bara blir liten. Vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket svenskproducerad mat för att öka den här kategorin, växtsäsongen är för kort och vi har inte heller klimat för att producera viss mat.

– Rapporten är inte tänkt att visa de ”bästa” valen utan att ge en bredare bild av miljöpåverkan från vår matkonsumtion. Det är viktigt att förstå hur förändrade kostvanor påverkar både regionalt och globalt för att fatta välgrundade beslut om miljöpåverkan av livsmedelsval, säger Michael Martin.

Ladda ner rapporten Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet är finansierat av Åforsk.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev