1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-03] Europeisk uppförandekod stärker förtroendet för energitjänster
Pressmeddelande | 2015-03-03

Europeisk uppförandekod stärker förtroendet för energitjänster

Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.

Avtal om energiprestanda innebär att leverantören av energitjänsten garanterar beställaren en viss energibesparing. Tjänsten kan leda till betydande energibesparingar, men ändå används den bara i begränsad omfattning i dagsläget. En anledning är att många beställare inte vet hur energitjänsten fungerar.

– Vi hoppas att uppförandekoden kan öka kunskapen om energitjänsten och förtroendet för den här typen av avtalsarrangemang. Det i sin tur kommer att leda till att fler energibesparingsåtgärder genomförs, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.  

Uppförandekoden har tagits fram inom det EU-finansierade projektet Transparense, där IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner. Arbetet har gjorts i samarbete med europeiska branschföreningar för leverantörer av energitjänster, leverantörer och beställare.

Uppförandekoden är tänkt att fungera som en harmoniserande kvalitetsstandard och är ett frivilligt åtagande där de leverantörer som skriver under åtar sig att genomföra projekt i enlighet med kodens grundvärderingar – effektivitet, professionalism och transparens. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion, fyra tunga aktörer på marknaden för energitjänster, har skrivit under uppförandekoden.

– Uppförandekoden är ett bra initiativ och ett första steg mot större öppenhet i branschen. Något som efterfrågas av beställare. Det ligger väl i linje med vårt övriga arbete inom EEF. Bra krav, som alla förstår, uppföljning och transparens vill vi se mer av i branschen, säger Lotta Bångens på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som nu tar över huvudmannaskapet för uppförandekoden.

Mer information om uppförandekoden finns på Transparense hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.eef.se/energitjanster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  kan du läsa mer om det fortsatta arbete och vilka företag som skrivit under.

För mer information kontakta:
Philip Thörn, philip.thorn@ivl.se, tel. 010-788 66 21
Lotta Bångens, EEF, lotta.bangens@eef.se, tel. 070-343 92 12

iTransparense finansieras av EU-kommissionen genom Intelligent Energy Europe och har det huvudsakliga syftet att stärka utvecklingen av transparenta och trovärdiga energitjänstemarknader i Europa. Projektet genomförs av parter i 20 europeiska länder. IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner i Transparense.      

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev