1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-24] I Alby odlas grönsaker och engagemang
Pressmeddelande | 2014-06-24

I Alby odlas grönsaker och engagemang

I Alby utanför Stockholm lär sig ungdomar om miljö och hållbarhet genom stadsodling. Syftet med det nystartade projektet är att öka ungdomarnas engagemang för hållbarhetsfrågor och deras möjligheter att vara med och påverka sin närmiljö.

I Alby i Botkyrka kommun, där ungefär 12 000 människor bor, håller ett tiotal ungdomar på att lära sig mer om urban odling inom ramen för projektet Formge din värld. Ungdomarna som är mellan 12 och 16 år får vara med och förnya sin närmiljö samtidigt som de ökar sina kunskaper om miljö och hållbarhet. – Det handlar mycket om lärande och delaktighet. Formge din värld är en del av projektet Suburban Lab som handlar om att utveckla metoder för samskapande och undersöka hur man kan förnya miljonprogramsområden i samarbete med de boende och andra intressenter, säger Anja Karlsson, samhällsvetare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Alby är ett av de stora miljonprogramsområdena i Stockholmsregionen och liksom andra liknande områden är det i stort behov av renovering och upprustning samtidigt som det står inför både sociala och ekonomiska utmaningar. Botkyrka kommun har under en längre tid arbetat med att involvera de boende både i planeringen av hur Albys stadsmiljö ska förnyas och rustas upp, och i genomförandet av olika åtgärder. I Formge din värld samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet med Boodla, ett företag med social verksamhet som tillsammans med barn och ungdomar skapar trädgårdar. På Kvarnhagskolans fritidsgård har projektet dragit igång med att ungdomarna fått sätta upp en så kallad fönsterodling. I petflaskor som sitter upphängda i fönstret odlas grönsaker som vattnas med hjälp av en pump. Det ska också odlas grönsaker på fritidsgårdens innergård. I september är det dags för skördefest som ungdomarna är med och planerar. – Många gånger har barn och ungdomar ett stort intresse av miljöfrågor men de vet inte alltid hur de kan utveckla det intresset. Stadsodling är ett sätt att ta sig an frågor om hållbarhet och miljö. Med det här projektet vill också vi visa vägar hur de kan engagera sig och vara med och utforma sin närmiljö, säger Agnes Fischer, ansvarig på Boodla. För mer information kontakta: Anja Karlsson, anja.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 49 Agnes Fischer, agnes@boodla.se, tel. 0706-00 11 36 SubUrbanLab genomförs under perioden 2013-2016 och finansieras av Vinnova inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet JPI Urban Europe. Pilotområden för studien är Alby och stadsdelen Peltosaari i Riihimäki utanför Helsingfors. Den svenska delen av projektet genomförs av IVL Svenska Miljösinstitutet och Botkyrka kommun. Mer information finns på hemsidan www.suburbanlab.eu

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev