1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-19] IVL får förnyat förtroende att arbeta med SMED-konsortiet
Pressmeddelande | 2014-06-19

IVL får förnyat förtroende att arbeta med SMED-konsortiet

Nu är det klart att IVL Svenska Miljöinstitutet får fortsatt förtroende av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten att ingå i SMED-konsortiet som även består av SLU, SMHI och SCB. Det nya ramavtalet träder i kraft 1 januari 2015 och gäller fram till 2022.

Konsortiet Svenska Miljöemissionsdata bildades 2001 med syfte att långsiktigt säkerställa framtagandet av underlag till Sveriges internationella rapportering inom områdena utsläpp till luft och vatten samt inom avfallsområdet och farliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar i rapporteringen för samtliga dessa områden.  Det nya ramavtalet inkluderar även två nya områden: buller och åtgärder. – Vi är naturligtvis väldigt glada för det här avtalet och ser mycket fram emot att fortsätta jobba med våra partners i SMED, säger Karin Sjöberg, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Underlaget för rapporteringen omfattar bland annat utsläpp av klimatpåverkande gaser, utsläpp av föroreningar och näringsämnen till Östersjön och Västerhavet, utsläpp från enskilda miljöstörande verksamheter samt uppkommet och behandlat avfall. En viktig del av SMED:s uppdrag är också att delta i det internationella arbetet inom området. IVL medverkar bland annat i kvalitetssäkringsprocessen för klimatrapporteringen genom att granska andra länders dataunderlag och i internationella expertgrupper för kemikalier och övriga farliga ämnen. För mer information, Karin Sjöberg, 010-788 67 95, eller Åke Sjödin 010-788 67 98 www.smed.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev